Bispegods i Skåne

Bispegods

Skånske herreder

I brevene fra Roskildegård er der spredte oplysninger om gods i Skånelandene. I jordebøgerne er der ikke nævnt noget om bispegods østensunds. 

Herred

Sogn

By

Gårde

Noter

Ingelstad

Maglekøbing

Simrishavn

2

Bauervad mølle skødes 1397 sammen med gården til bisp Peder af Ide Pedersdatter Falk, enke efter Torkild Nielsen Bing. Brev F.35

Skyds

Anderslev

Markie

2

Jacob Beger solgte godset til kong Valdemar 1360. Det er senere købt af Roskildebispen. Brev T.27*

Onsø

Bosarp

Østerlev

2

Peter Vedder skødede godset her til sin broder Jacob i 1320. Jacob solgte det senere til Roskildebispen. Brev T.28*

Bare

Svedala

Akketorp

2

Gers

Skipperslev

 

Mandstorp

1

Per Holmsen afhændte sit gods til Niels Børgesen 1340. Niels solgte det senere til Roskildebispen. Brev T.29*

Bjørnholt

1

Urnum Urnum

1

Mandsdal

1

*I brevene på Roskildegård i afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin".