Skåne, Halland og Blekinge

Skånelands herreder med deres danske herredsnavne.

                                                                                                     

Sjællandske herreder

Melcklange len, Gønge

Søsdale len, Gønge

Skademands, Malmø

Sorøgods, Malmø

Sorøgods, Skanør

Sorøgods, Toager, Halland

Skovklostergods, Skåne

Esrumgods, Skåne

Esrumgods, Halland

Antvorskovgods, Skåne

Bispegods, Skåne

Lunds domkapitel