Len på Halsnæs i Strø herred

Bispegods

Strø herred

Hovedgårde: Tømmerup (Halsnæs) og Ellingegård

                                             

Under Roskilde bispestol hørte der en del gods i Strø herred. På Halsnæs var der to mindre len, Tømmerup og Ellinge(gård), hvoraf det første også oppebar en del kirketiender fra hele herredet. Torup kirke ejedes i øvrigt af Agnete kloster i Roskilde.

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Torup

                 

Tømmerup

 Tømmerup 1  - Melby, Torup, Jungshoved, Tørslev, Førslev

                     

4  -
Halsnæs 5 1 af de spredte gårde på halvøen ejedes i fællesskab med kronen
Sverkilstrup 7  -
Store Torup 1  -
Lille Torup 2  -
Ellingegård  Ellingegård  -

              

 -

                                                                                                                                 

 

Tømmerup (Halsnæs) lå under Fredsgård var et middelstort len under bispen. 

1536 Lensfrue var Eline Maurits, da kronen overtog bispelenet.
De fleste indtægter må være kommet fra kirketienderne, da godset var lille. Mange af kirkerne ligger langt væk i forhold til Strø herred.
Afgift 1536
28 mark
½ læst byg

Ellingegård på Halsnæs var et mindre len under bispen.

1180 Biskop Absalon får gården overdraget af Sorø Kloster.
1446-60 Væbner Anders Pedersen er bispens foged. Han skriver sig til Ganløse og kendes 1403-07, hvor han i et brev overlader 40 lybske mark til Folmer Jacobsen Lunge af Tvede.
1523-35 Laurids Iversen (slægten Serlin) som også var lensmand på kongens gård, Kongsgård, i samme sogn (Torup). Han mageskiftede sig i 1530 til en del af Joachim Rønnows bispegods på Halsnæs.
1538 Da bispegodset lægges under kronen, lægges Ellingegård under Dronningholm len.

Mål og vægt og penge