1264             Skt. Agnete Kloster
Dominikanerordenen
Klostrets grundlæggelse
Skt. Agnes Klosters gods
Klostrets segl
Skt. Agnes
Klosterliv for fattige kvinder
Model af klostret

Klosterets opløsning

Priorinder og forstandere

Klosterets indtægter

Danske klostre

                                                                                        

Skt. Agnete Kloster var et nonnekloster af dominikanerordenen. Klostret lå lidt uden for byen mod nord. Vi ved ikke, hvordan klostret så ud, så tegningen her er et bud.

Klosteret ejede foruden sine gårde over hele Sjælland også huse i Roskilde by. Bl.a. ejede man en badstue på Algade lige over for rådhuset.

I 1295 skænker kong Erik Menved klostret sin jord ved byen, kaldet Konnungshegnet, og møllen derpå, beliggende ved Haraldsborg. Klosteret fik efterhånden ejendomme i ikke mindre end 70 sjællandske landsbyer. Der skulle være plads til 30 nonner.

Omkring 1500 går det ned ad bakke med økonomien, men der rettes op på forholdene. I 1508 får vi at vide, at "søstrenes antal skal være 30, af hvilke de 23 skulle gange til kor med priorissen og tjene den almægtigste Gud og Sct. Agnes og bede for deres sjæle, som har stiftet klosteret mens de resterende 6 søstre skulle være udi stegerset (køkkenet), udi kælderen og udi andre af klosterets sysler og arbejder". Om klosterets fornemhed vidner to så fornemme priorindenavne som Magdalene Bille og Birgitte Oxesdatter.

Klosteret har ejet en badstue ved Snæversti, men nok ikke til eget brug. I et brev fra 1515 erkender Lage Kedelsmed og Lauritz Klejnsmed, borgere i Roskilde, at de af Skt. Agnete Kloster har lejet den øde grund, "hvor klosterets gamle badstue fordum stod".