Skt. Agathe alter i Sokkelund herred

Skt. Agathe alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Agathe alters gods i København fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sokkelund ?? København 1

På sydsiden af Suderboderne. Gården blev mageskiftet med kapitlet i København 1510. Man fik, som det fremgår af tegningen nedenunder istedet en gård i Kompagnistræde.

1

Jacob Hillebrand lejede gården i Nicolai sogn ved Stranden øst for ridderen Ludvig Nielsen Rosenkrantz gård, vest for københavnerkapitlets gård. Hillebrands enke overlod 7/7 1500 alle rettigheder i gården til borgeren Hans Teckeler. Gården er 1568 lejet ud til borgmester Anders Knudsen