Skt. Anna i kapellets alter i Merløse herred

Skt. Annas alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Høje Tåstrup Tåstrup 2

Mageskiftet med kronen 20/4 1561 med gods i Bjæverskov.