Merløse herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                       

Bispedømmets indtægter af Merløse herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                    

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Tølløse

1100

Bispens Tølløse len Bispen Foruden hovedgården hørte 22 gårde i Tølløse til Tølløse len. Det samme gjorde 18 gårde i Linderød, 12 i Algestrup og Nr. Vallenderød, 8 i Sdr. Vallenderød og 1 i Skensved. I sognet ligger tillige hovedgården Marup. Under Dragsholm len hørte den senere hovedgård Åstrup samt 1 gård i Søndertved i sognet. Maria Magdalenes Alter ejer 1 gård i Bårup.          
 • Der er 1651 79 gårde i sognet.

 • Tølløse havde 48 gårde under sig. Den er allerede 1370 hovedgård under bispen.

 • Hovedgården Marup lå også under bispen. 

Tølløse: 16 gårde, 16 huse 98 tdr.

    - Marup: 9 gårde, 2 huse, 68 tdr. 

    - Skinnede: 3 gårde, 0 huse, 29 tdr. 

    - Lunderød: 8 gårde, 1 hus, 61 tdr. 

    - Nyby: 7 gårde, 2 huse, 38 tdr. 

    - Tjørnede: 9 gårde, 1 hus, 49 tdr. 

    - Vallingerød (2): 19 gårde, 7 huse, 124 tdr. 

    - Nr. Eskilstrup (del): 2 gårde, 0 huse, 22 tdr. 

    - Kvarmløse (del): 5 gårde, 1 hus, 55 tdr. 

    - Tølløse: 1 gård, 0 huse, 88 tdr. 

               I alt: 79 gårde, 30 huse, 636 tdr. hartkorn

Undløse

Skt. Laurentius

(hørte i middelalderen under Tuse Herred)

1100 Sorø Kloster får kirkens tiender Bispen Bispens Tølløse len har 3 gårde i Trudstrup i sognet. Bispen ejer 3 gårde i Østrup. Johannes Døbers præbende ejer1 gård i Tømmerup.   Klosteret ejer en gård i Østrup i sognet.   Sorø Kloster ejer 12 gårde i Undløse, 1 i Østrup og 4 i Tømmerup. Antvorskov ejer 12 gårde i Tygestrup (Kongsdal), 1 i Undløse,  4 i Ulvig , 5 i Østrup, 1 i Tømmerup og 5 i Ulkestrup
 • Der er 1651 59 gårde i sognet.

 • Kongsdal havde 37 gårde under sig. Den var oprindelig ladegård under Sorø Kloster. Blev så en hovedgård under den jyske Hvideslægt, og blev kaldt Tygestrup. Stig Andersen gav godset til Antvorskov, og således endte den under kronen efter reformationen. Den endte som adelsgods, idet Peter Reedtz fik skøde på den 1580. Da var der kun 5 gårde under hovedgården, så senere ejere har udvidet den betydeligt i årene efter. 

Ondløse: 21 gårde, 9 huse 129 tdr.

    - Østrup: 14 gårde, 0 huse, 93 tdr. 

    - Tømmerup: 14 gårde, 1 hus, 53 tdr. 

    - Ulkestrup: 9 gårde, 0 huse, 34 tdr. 

    - Ulvig: 4 gårde, 1 hus, 18 tdr. 

    - Kongsdal: 1 gård, 0 huse, 38 tdr. 

               I alt: 63 gårde, 12 huse, 368 tdr. hartkorn

 

Nørre Jernløse

1100

Skt. Katrine ældre Alter ejede fra 1406 kirken, men senere hører den under bispens Ellinge len Bispen Til bispelenet Ellinge hørte 1 gård i Nr. Jernløse og 3 i RegstrupSkt. Sigfreds Kapel ejer 2 gårde her, måske i et andet sogn i herredet. Hastrup præbende ejer 1 gård i Hanerup. Skt. Laurentius' Alter ejer 1 gård i Nørup og 1 i Dramstrup. Vor Frue Kapel ejer 3 gårde i Nørup.       Antvorskov ejer 1 gård i Dramstrup.
 • Dorothealyst er udstykket fra Knabstrup.

 • Peder Jensen Pilegrim af Hagested pantsatte 1347 hovedgården Jernløse til Saxe Pedersen Uldsax.  Godset overtages senere af kronen.

Nørre Jernløse: 13 gårde, 6 huse 120 tdr.

    - Regstrup: 10 gårde, 7 huse, 66 tdr. 

    - Dramstrup: 6 gårde, 3 huse, 41 tdr. 

    - Hannerup: 7 gårde, 0 huse, 49 tdr. 

    - Nørup: 5 gårde, 1 hus, 42 tdr. 

               I alt: 41 gårde, 18 huse, 320 tdr. hartkorn

 

Bromme*

           Se-Alsted-herred   ----                                           

Fadeburet i Roskilde Bispen                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                

 
(Munke) Bjergby* Se Alsted herred Bispen            

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       
Tersløse 1100 Bispen Bispen har delvis ejendomsret til Tersløsegård.         Sorø Kloster ejer 4 gårde i Karsholte og 8 i Kongsted. Antvorskov ejer 1 gård i Atterup.
 • Der er 1651 49 gårde i sognet.

 • Tersløse havde 35 gårde under sig. Den ejedes 1344 af Anders Knudsen Grosøn.

 • Jon Grubbe af Tersløse har nok været bispens mand på Tersløsegård. Gården var både bispens og andres. 

 • Ludvig Holberg købte det hele 1745 og oprettede baroni af Tersløse og Brorup 1747. Han testamenterede det hele til Sorø Akademi, som 1818 frasolgte jorden. Bygningerne overtaget af gamle soranere 1862 og med tiden indrettet som mindestuer.

Tersløse: 23 gårde, 15 huse 131 tdr.

    - Brandstrup: 11 gårde, 4 huse, 52 tdr. 

    - Atterup: 7 gårde, 5 huse, 38 tdr. 

    - Karsholte: 8 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

    - Tersløsegård: 1 gård, 0 huse, 35 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 3 huse, 335 tdr. hartkorn

 

Søndersted 1100 Bispen   Brøndby præbende ejede 1 gård i Søndersted. Stenløse præbende ejer1 gård i Bregnebjerg og 1 gård i Kagerup.   Klosteret ejer en gård i Sibberup i sognet   Antvorskov ejer 3 gårde i Kagerup, 2 i Søndersted og 1 i Sibberup.

Søndersted: 12 gårde, 6 huse 79 tdr.

    - Bregnebjerg: 2 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Tokkerup: 1 gård, 0 huse, 12 tdr. 

    - Sipperup: 5 gårde, 1 hus, 40 tdr. 

    - Kagerup: 4 gårde, 2 huse, 22 tdr. 

               I alt: 37 gårde, 10 huse, 184 tdr. hartkorn

 

Stenmagle* 1100 ( ) Bispen   Skt. Martins Alter ejer 1 gård i Ostrup. Vor Frue Kapel ejer 8 gårde Vanløse og 1 i Nyrup.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Stenmagle, 8 i Øksneskov og 4 i Vanløse. Her ejer Skovkloster også 1 gård.
 • Sognet hørte efter reformationen til Alsted herred

 • Væbneren Johannes Pedersen de Vanløsæ nævnes 1320.

 

Stenmagle: 29 gårde, 10 huse, 167 tdr.

    - Assentorp: 12 gårde, 0 huse, 92 tdr. 

    - Nyrup: 5 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

    - Vanløse: 15 gårde, 3 huse, 80 tdr. 

    - Ovstrup: 7 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

    - Kyringe: 4 gårde, 0 huse, 35 tdr. 

               I alt: 72 gårde, 13 huse, 451 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxx

Stenlille 1100 Domkapitlet i Roskilde

Portionen Bukkerup ejer kirken og får del af tienden.

Bispen ejer 1 gård i Skurup. Skt. Martins Alter ejer 3 gårde i Saltofte       Sorø Kloster ejer 16 gårde i Saltofte. Antvorskov ejer 4 gårde i Lårup, 7 i Stenlille, 1 i Orby og 3 i Saltofte.
 • Da så meget gods i sognet var klosterejet, endte det med, at der var meget krongods.  er 

Stenlille: 9 gårde, 2 huse 59 tdr.

    - Tjørntved: 11 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Saltofte: 8 gårde, 1 hus, 49 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 5 huse, 217 tdr. hartkorn

 

Sønder Jernløse 1100 ( , ) Vor Frue Kapel får fast afgift af tienden

 

Bispen Bispens Tølløse len har en kortere periode hovedgården Knabstrup i sognet. Bispen ejer 2 gårde i Kruerup. Portionen Hyllested ejer 1 gård i Kruerup. Skt. Magnus Alter ejer 1 gård i Kruerup. Skt. Katrine ældre Alter ejer 1 gård i Kruerup. Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Snævre. Klosteret ejer 13 gårde i sognet. Klosteret ejer 2 gårde  i sognet   Antvorskov ejer 2 gårde i Knabstrup 1 i Snævre og 3 i Borup.

Sønder Jernløse: 12 gårde, 4 huse 85 tdr.

    - Krøjerup: 5 gårde, 0 huse, 39 tdr. 

    - Bonderup: 4 gårde, 0 huse, 35 tdr. 

    - Snevre: 9 gårde, 0 huse, 62 tdr. 

    - Mogenstrup: 7 gårde, 2 huse, 50 tdr. 

    - Knabstrup: 1 gård, 0 huse, 44 tdr. 

    - Lille Knabstrup: 2 gårde, 0 huse, 25 tdr. 

               I alt: 40 gårde, 7 huse, 342 tdr. hartkorn

 

Store Tåstrup 1100 ( ) Bispen Bispen ejer 1 gård i Borup og 1 i Tormestrup. Birgitte præbende ejede 1 gård i Kyringe. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Bonderup. Kristi Legemes Alter ejer 2 gårde i TåstrupVor Frue Kapel ejer 1 gård i "Tostrup". Klosteret ejer 1 gård i sognet. Klosteret ejer 1 gård i Spangsbjerg og 1 i Kyringe i sognet    
 • Bonderup hovedgård er oprettet på en nedlagt landsby. Claus Basse ejer den 1566.

 • Merløsegård er oprettet som hovedgård 1678 af to bøndergårde af hofkøgemester Laurids Munk.

 

Tostrup: 10 gårde, 1 huse 75 tdr.

    - Store Merløse: 16 gårde, 11 huse, 100 tdr. 

    - Merløsegård: 1 gård, 0 huse, 29 tdr. 

    - Kyringe (del): 8 gårde, 0 huse, 59 tdr. 

    - Ordrup: 10 gårde, 3 huse, 69 tdr. 

    - Udstrup: 10 gårde, 1 hus, 64 tdr. 

    - Havborup: 6 gårde, 0 huse, 40 tdr. 

    - Ubberup: 6 gårde, 2 huse, 28 tdr. 

    - Bonderup: 1 gård, 0 huse, 22 tdr. 

               I alt: 73 gårde, 20 huse, 551 tdr. hartkorn

Soderup 1100 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over, hvor tienden skal betales Bispen Bispen ejer 3 gårde i Ordrup. Provstedømmet ejede 7 gårde i Bukkerup i sognet. Johannes Døbers præbende  gård i Soderup. Skt. Annes kapelalter ejer 4 gårde i Soderup. Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Soderup & 1 i Tingerup. Portionen Bukkerup ejer 1 gård i Bukkerup. Klosteret ejer 1 gård i sognet. Klosteret ejer 3 gårde i Bukkerup.   Sorø Kloster ejer 8 gårde i Tingerup. Antvorskov ejer 1 gård i Bukkerup og 1 gård i Ebberup. Desuden Hestemølle ved Ellebrodam.
 • Nedlagt bebyggelse i sognet: Fristrupgård.

 

Soderup: 11 gårde, 2 huse 103 tdr.

    - Tingerup: 10 gårde, 2 huse, 42 tdr. 

    - Ebberup: 3 gårde, 3 huse, 19 tdr. 

    - Smidstrup: 7 gårde, 2 huse, 44 tdr. 

    - Nr. Eskilstrup (del): 7 gårde, 2 huse, 63 tdr. 

    - Kvarmløse (del): 6 gårde, 5 huse, 47 tdr. 

    - Smidstrup: 7 gårde, 2 huse, 44 tdr. 

    - Bukkerup: 12 gårde, 3 huse, 110 tdr. 

    - Elverdam: 1 mølle, 0 huse, 3 tdr. 

               I alt: 60 gårde, 23 huse, 460 tdr. hartkorn

Sønder Asmindrup 1150 ( ) Bispen Bispens Tølløse len har 5 gårde i Sdr. Asmindrup, 1 i Hellestrup og 3 i Nr. Hellestrup. Til bispens Strandlen hørte 7 gårde i Stripperup og 1 i Dragerup. Bispen ejer 2 gårde i Siersholm og 1 i Algestrup. I sognet ejer Hellig 3 Kongers Kapel 1 gård i Asmindrup. Rota præbende ejer1 gård i Hellestrup. Kamstrup portion ejer 1 gård i Vinstrup. Portionen Hyllested ejer 1 gård i Asminderup. Klosteret ejer 1 gård i sognet.      
 • Der er 1651 34 gårde i sognet.

 • Søgård havde 16 gårde under sig. Var bispegods under Tølløse len, så krongods, som 1551 blev mageskiftet til Erik Madsen Vasspyd, som oprettede hovedgården. Blev 1775 købt af kancelliråd Johan Thomas Neergård til Tølløse, som lagde Søgård under Tølløse. Ved lensopløsningen 1923 udstykket til husmandsbrug. Bygningerne nedbrudt i 1700-tallet, men voldstedet er bevaret.

 • Tyge Impe til Tuse nævnes 1319 på Sigersholm. Erik Pilemand skødede det til kronen 1402. Borgen blev nedlagt (voldstedet er bevaret) og blev en bondegård.

Asminderup: 8 gårde, 5 huse 46 tdr.

    - Vallestrup: 3 gårde, 0 huse, 30 tdr. 

    - Hellestrup (del): 3 gård, 0 huse, 29 tdr. 

    - Vindstrup: 1 gårde, 1 hus, 57 tdr. 

    - Søgård: 1 gård, 0 huse, 54 tdr. 

    - Alkestrup: 12 gårde, 3 huse, 66 tdr. 

    - Sigersholm: 1 gård, 0 huse, 16 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 9 huse, 312 tdr. hartkorn

 

Kvanløse 1100 Rota præbende  Kannikken ved Rota præbende  Bispens Tølløse len har 1 gård i Kvanløse og 1 i Grundtved (ved Maglesø). Til Bispelenet Svenstrup i Ramsø herred hørte 1 gård i Kvanløse (Lindegård) samt Hasle Mølle ved Elverdam i sognet. Karleby præbende ejer 2 gårde i Holløse. Rota præbende ejer2 gårde i Kvanløse. Stenløse præbende ejer3 gårde i Brorfelde og 3 gårde i Igelsø. Gadstrup præbende ejer 3 gårde i Kvanløse. Vor Frue Kapel ejer 2 gårde i Kvanløse        Antvorskov ejer 3 gårde i Kvanløse og 1 i Semefelde(?).
 • En række væbnere ejede gods i Kvanløse i følgende rækkefølge: Philip Ulfsøn, Gotskalk af Kyren og Eggert af Kvanløse. Sidstnævnte skødede godset til Jens Ottesen Neb 1327.  

 • Jens Mogensen af Kvanløse nævnes 1375.

Kvandløse: 18 gårde, 5 huse 129 tdr.

    - Holløse: 6 gårde, 1 hus, 64 tdr. 

    - Hylstrup: 6 gårde, 0 huse, 52 tdr. 

    - Igelsø: 8 gårde, 5 huse, 65 tdr. 

    - Brorfelde: 9 gårde, 9 huse, 46 tdr. 

               I alt: 41 gårde, 20 huse, 306 tdr. hartkorn

 

Tveje Merløse    

1100

Sorø Kloster Sorø Kloster Til bispens Strandlen hørte 3 gårde i Tveje Merløse og 1 i Ulstrup. Bispen ejer 1 gård i Skrepperup. Birgitte præbende ejede 1 gård i Merløse. Syv præbende har afgift af kirke og præstegård. Skt. Gertruds Alter ejer 1 gård i Merløse.       Sorø Kloster ejer 11 gårde i Merløse, 8 i Ulstrup og 9 spredt på Stripperup, Grubetorp og Tåstrup. Antvorskov ejer 3 gårde i Merløse. Skovkloster ejede 1 af disse gårde tidligere.

Merløse: 7 gårde, 2 huse 69 tdr.

    - Langerød: 4 gårde, 2 huse, 28 tdr. 

    - Tåstrup: 6 gårde, 1 hus, 57 tdr. 

    - Hellestrup (del): 1 gård, 0 huse, 10 tdr. 

    - Holbæk Ladegård: 1 gård, 0 huse, 115 tdr. 

               I alt: 19 gårde, 5 huse, 280 tdr. hartkorn

 

Åge(d)rup 1200 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over, hvor tienden skal betales Bispen Til bispens Strandlen hørte 1 gård i Arnakke. Portionen Stårby ejer 1 gård i Ågerup.       Antvorskov ejer 2 gårde i ÅgerupSorø Kloster ejer 4 gårde i Bredetved.
 • Der er 1651 30 gårde i sognet..

 • Eriksholm havde 18 gårde under sig. Eriksholms oprindelige navn var Vinderød, der var navnet på en  landsby, som blev nedlagt, da hovedgården blev oprettet. 1392 nævnes Peder Jensen af Vinderød, men derpå er godset krongods., som kansler Johan Friis købte af kronen 1556. Herefter var den i adelseje til i dag.

 • Hovedgården Torup lå også i sognet. Den blev oprettet af Christoffer von Festenberg Pax 1581. Også her blev en oprindelig landsby nedlagt. Sønnesønnen Christoffer Pax sammenlagde Torupgård med Eriksholm, som han også ejede.

 • Munkholm har sit navn, fordi den i en periode var ejet af Ringsted Kloster.

Ågerup: 13 gårde, 0 huse 101 tdr.

    - Bredetved: 5 gårde, 1 hus, 56 tdr. 

    - Torup: 3 gårde, 0 huse, 20 tdr. 

    - Torupgård:  1 gård, 0 huse, 29 tdr.

    - Eriksholm:  1 gård, 0 huse, 56 tdr.

    - Kongstrup: 4 gårde, 2 huse, 21 tdr. 

    - Arnakke: 4 gårde, 1 huse, 39 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 4 huse, 324 tdr. hartkorn

 

 Grandløse 1150 Bispen Til bispens Strandlen hørte 2 gårde i Tåstrup og 1 i Kongstrup. Bispen ejer 4 gårde i Tipperup og 1 i Tåstrup. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Grandløse.          
 • Holbæk Ladegårds gods lå også her i sognet.

Store Grandløse: 10 gårde, 2 huse 74 tdr.

    - Vipperød: 4 gårde, 0 huse, 20 tdr. 

    - Lille Grandløse: 5 gårde, 0 huse, 35 tdr. 

    - Dragerup: 7 gårde, 4 huse, 25 tdr. 

    - Tjebberup: 7 gårde, 1 hus, 25 tdr. 

               I alt: 33 gårde, 7 huse, 182 tdr. hartkorn

 

Holbæk

Skt. Nicolai

     

(1250 ) 1872

Syv præbende har afgift af præsten  Bispen

 

Bispen ejer 3 gårde i Holbæk. Desuden 1 gård under Tuse Len. Syv præbende har afgift af præst og præstegård.       Sorø Kloster ejer 2 bygårde og en hovedgård (4 gårde) i Holbæk.
 • Den oprindelige by var Labæk med Vor Frue kirke.

 • Holbækgård, hovedsædet for det senere kongelige Holbæk Len,  foræredes af Absalon til Sorø Kloster. Herfra kom det delvis til Ringsted kloster, delvis til kronen, som byggede borg i Holbæk. Byen flyttede i ly af borgen og fik egen kirke viet til Skt. Nikolaj.

 • 1269 opførtes Sortebrødrekloster. Klosterets nordfløj var en kirke viet til Skt. Lucius

 • Ved reformationen fik byen klosteret. Vor Frue og Skt. Nikolaj kirker blev revet ned, og klosterkirken blev byens sognekirke, nu kaldt Skt. Nikolaj.

 • Kloster og kirke forfaldt og måtte 1869 rives ned. Man opførte en ny kirke, hvis ligkapel er den sidste rest af klosterets sydfløj.

 • Landsbyerne Stupperup og Ulstrup blev opslugt af Holbæks Ladegård. 

Holbæk: Byjord ikke med i matrikel.

Butterup** 1200 ( ) Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige fortegnelser over, hvor tienden skal betales Bispen Hovedgården i bispelenet Ellinge samt 3 tilhørende bøndergårde lå i sognet. Lenet ejede også 5 gårde i Butterup.         Sorø Kloster ejer 12 gårde i Ellinge. Antvorskov ejer 1 gård i Kinteværk.
 • Der er 1651 59 gårde i sognet..

 • Bispens hovedgård Ellinge kommer fra kronen i adelig eje og kaldes Birkholm. Den ender som hovedgård i baroniet Løvenborg. Den havde 37 gårde under sig.

 • Severinsminde er oprettet 1799 ved udskillelse af gods fra Løvenborg. Flere af Slægten Løvenskiold, som ejede Løvenborg, hed Severin.

 • På hovedgården Æbeltved kendes 1382 Niels Jacobsen Bille. Den bliver senere ladegård under Birkholm.

Butterup: 14 gårde, 3 huse 57 tdr.

    - Ellinge: 5 gårde, 10 huse, 21 tdr. 

    - Birkholm: 1 gård, 0 huse, 80 tdr. 

    - Æbeltved: 1 gård, 0 huse, 19 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 13 huse, 178 tdr. hartkorn

 

Søstrup** 1100 ( ) Bispen Til bispelenet Ellinge hørte 5 gårde i Søstrup. Serreslev præbende ejer 3 gårde i Sasserup. Portionen Sasserup ejer 1 gård i Sasserup. Skt. Laurentius' Alter ejer 1 gård i Tingtved. Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Søstrup.       Sorø Kloster ejer 3 gårde i Søstrup og 6 i Sasserup. Antvorskov ejer 5 gårde i Sasserup og 2 i Søstrup.  

Søstrup: 8 gårde, 0 huse 45 tdr.

    - Sasserup: 9 gårde, 1 hus, 65 tdr. 

    - Borup: 4 gårde, 0 huse, 33 tdr. 

    - Tingtved: 5 gårde, 3 huse, 35 tdr. 

               I alt: 26 gårde, 4 huse, 178 tdr. hartkorn

 

Kirke Eskilstrup 1100 Bispen   Duebrødre præbende ejer 2 gårde i Eskilstrup. Kamstrup portion ejer 1 gård i Eskilstrup. Maria Magdalenes Alter ejer 1 gård i Kirke Eskilstrup. Skt. Sigfreds Kapel ejer 5 gårde i Eskildstrup.  

 

    Antvorskov ejer 1 gård i EskildstrupSorø Kloster ejer 2 gårde i Eskildstrup.
 • Der er også krongods i sognet.

Kirke Eskilstrup: 5 gårde, 4 huse 36 tdr.

    - Stestrup: 13 gårde, 6 huse, 95 tdr. 

    - Sønderstrup: 3 gårde, 0 huse, 28 tdr. 

    - Bårup: 9 gårde, 4 huse, 62 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 14 huse, 232 tdr. hartkorn

 

Niløse 1100 Bispen Bispen ejer 1 gård i Kongsted. Portionen Herringløse ejer 1 gård i Verup.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Niløse.
 • 1329 nævnes ridderen Jens Nielsen Hvitting  i Niløse. 

 • Rabe von Kalckreuth (døde 1743) oprettede Niløsegård af 4 bondegårde. Den skulle sammen med Hellestrup være "pensionsanstalt" for 10 officerer og 10 fattige på godserne. Den blev lagt under Sorø Akademi.

 • Niels Ovesen de Kungstwed nævnes 1300. 1398 gav Niels Pedersen Grubbe Kongsted til Sorø. 1/4 af gården blev dog givet til Niløse kirke.

Niløse: 14 gårde, 6 huse 82 tdr.

    - Kongsted: 15 gårde, 0 huse, 72 tdr. 

    - Verup: 6 gårde, 2 huse, 20 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 8 huse, 179 tdr. hartkorn

 

Ugerløse (1100 ( )) 1876 Bispen   Hjælpekantoren ejer 1 gård i Ugerløse Hellig 3 Kongers Kapel ejer1 gård i Ugerløse. Rota præbende ejer 1 gård i Ugerløse. Vor Frue Kapel ejer måske 1 gård i Nyrup.       Sorø Kloster ejer 3 gårde i Ugerløse og 6 i Nyrup.
 • Den gamle kirke blev revet ned 1875. 

 

Uggerløse: 20 gårde, 11 huse 122 tdr.

    - Nyrup: 5 gårde, 4 huse, 34 tdr. 

    - Sonnerup: 2 gårde, 1 hus, 13 tdr. 

    - Brændholt: 4 gårde, 1 hus, 23 tdr. 

    - Jonstrup: 7 gårde, 0 huse, 38 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 17 huse, 232 tdr. hartkorn

 

* Hører senere (og i dag) til Alsted herred.

** Hører til tider (men ikke mere) til Tuse herred.

 

Merløse herred udgjorde sammen med Tuse herred Holbæk len. Der var 714 gårde i herredet fæstet af 770 jordbrugere. 210 af disse hørte under kronen. Adelige havde fæstet ud til flest, nemlig 436 jordbrugere. Og så ejede gejstlige institutioner, d.v.s. primært Sorø Akademi, men også Roskilde Domkapitel, 210 gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Holbæk Amt, som ligesom lenet omfatter Merløse herred ( ) og Tuse herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Holbæk Amt i Merløse herred havde 1682 778 gårde, 149 huse og 5791 tdr. hartkorn. Lægges hertil Stenmagle, fås tallene for Merløse herred: 850 gårde, 162 huse og 6242 tdr. hartkorn. Holbæk Amt (Merløse herred plus Tuse) havde 1373 gårde, 454 huse og 9923 tdr. hartkorn.