Skt. Anna i kapellets alter i Ramsø herred

Skt. Annas alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Høje Ølsie 1

 -