Ramsø herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                                   

Bispedømmets indtægter af Ramsø herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                           

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Ølse(by)magle

1100

En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Sorø Kloster

 Bispen  Bispen ejer 1 gård i Ølsemagle. Duebrødre præbende ejer 3 gård3 i Ølsemagle. Helligåndshusets præbende ejer 1 gård i Øl(se)by. Portionen Gammelrand ejer 1 gård i Ølsemagle. Det gode fællesskabs procuratorium ejer 1 gård i Ølsemagle. Duebrødre præbende ejer 3 gårde i Ølby. Kalenteprocuratoriet ejer 1 gård i Ølby. Maria Magdalenes Alter ejer 1 gård i Ølsebymagle. Helligkorsalteret ejer 1 gård i Ølby. Klostret ejer 3 gårde i Ølsebymagle i sognet.

 

 

 

Et kapel for klostrets helgen Hellig Margrethe, som klostret fik indtægter fra, lå i sognet ved stranden. Sorø Kloster ejer 12 gårde i Ølse og 1 i Skensvedlille.

                                                                                                                                                                             

Ølsemagle: 29 gårde, 2 huse 204 tdr.

               I alt: 29 gårde, 2 huse, 204 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                           

Ølby Sognet nedlægges efter reformationen Fadeburet i Roskilde
Ejby 1150 En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Fadeburet i Roskilde

 Bispen Til Lellinge len hører godset Spanager, som bispen erhverver i mageskifte med Sorø Kloster. Bispen ejer 1gård i Ladager, 1 i Farebæksholm, 1 i Valore, 1 i Kløvested og 1 i Stenkelstrup.       Klosteret ejede gods i Ladager. Sorø Kloster ejer 20 gårde i Spanager med tilhørende gods. Det mageskiftes med bispen. Det ejer også 4 gårde i Stengelstrup og 6 i Ejby.   Ejby: 17 gårde, 1 huse 112 tdr.

     - Valore: 10 gårde, 0 huse, 74 tdr.

     - Ladager: 13 gårde, 0 huse, 76 tdr.

     - Stenkelstrup: 1 gårde, 0 huse, 17 tdr.

     - Spanagergård: 1 gård, 0 huse, 72 tdr.

               I alt: 43 gårde, 1 huse, 357 tdr. hartkorn

(Nørre) Dalby 1150   Fadeburet i Roskilde Bispen Bispen ejer 4 gårde i Dalby.    Klostret ejer 3 gårde i Kløvested i sognet.  Klosteret ejer 1 gård i sognet.  

Nørre Dalby: 13 gårde, 0 huse 127 tdr.

     - Kløvested: 13 gårde, 0 huse, 90 tdr.

     - Regnemark (½): 4 gårde, 0 huse, 23 tdr.

               I alt: 46 gårde, 15 huse, 349 tdr. hartkorn

Kimmerslev 1100  ( ) Antvorskov kloster Antvorskov kloster Til Bispelenet Svenstrup hørte 8 gårde og 2 vandmøller i Kimmerslev foruden fiskeretten til Kimmerslev Sø.       Antvorskov ejer 2 gårde i Kimmerslev.
 • Det er et lille sogn, så bispen har ejet det meste.

 

Kimmerslev: 8 gårde, 0 huse 71 tdr.

     - Regnemark (½): 4 gårde, 0 huse, 20 tdr.

               I alt: 12 gårde, 0 huse, 91 tdr. hartkorn

Rorup 1200 En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Fadeburet i Roskilde

Bispen Bispens fadebur ejede  9 gårde i Højby, 2 i Særløse og 1 i Orup. Bispen ejer 1 gård i Højby. Vanløse præbende ejer 1 gård i  Højby. Jyllinge præbende ejer 1 gård i Højby. Duebrødre præbende ejer 6 gårde i Rorup & 1 i Højby. Vemmeløse portion ejer 1 gård i Højby. Korprocuratoriet ejer 1 gård i Højby. Hjælpekantoren ejer 1 gård i Højby i sognet.    Klosteret ejer 2 gårde i Højby i sognet.   Antvorskov ejer 2 gårde i Højby.
 • Det meste gods var ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.

 

Rorup: 7 gårde, 0 huse 36 tdr.

     - Højby: 10 gårde, 0 huse, 82 tdr.

               I alt: 17 gårde, 0 huse, 118 tdr. hartkorn

Borup (1100 ?) 1400 En del af tienden gik til Helligåndshusets præbende

Resten til Fadeburet i Roskilde

Bispen Bispelenet Svenstrup omfattede foruden hovedgården 1 gård i Svenstrup Fang, hovedgården Grønholt i sognet samt 5 gårde i Snekkerup og i Gammerød, 1 i Lille Borup og Skæverup, 7 i Lammestrup og 2 i Kløvested. Desuden oprindeligt 11 gårde i Kirke Borup, som dog gives til Skovkloster. Bispen ejede hovedgården Hegnede.  Rota præbende ejer 3 gårde i Ørninge & 5 i Urup.      

 

Borup: 6 gårde, 0 huse 41 tdr.

     - Urup: 4 gårde, 0 huse, 23 tdr.

     - Svenstrupgård: 1 gård, 0 huse, 77 tdr.

     - Stubberup: 4 gårde, 1 hus, 20 tdr.

     - Hegnede: 8 gårde, 1 hus, 41 tdr.

     - Lammestrup: 8 gårde, 0 huse, 49 tdr.

     - Ørninge: 3 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Gammerød: 7 gårde, 0 huse, 24 tdr.

     - Grønholt: 5 gårde, 4 huse, 17 tdr.

               I alt: 46 gårde, 15 huse, 349 tdr. hartkorn

Dåstrup 1200  ( ) Fadeburet i Roskilde Bispen    Brøndby præbende ejer 1 gård i Assendløse. Hersted præbende ejer også 1 gård i Assendløse.   Klosteret ejer 15 gårde i sognet, bl.a. i Søster Svenstrup, Birkede, Dåstrup og Assendløse  
 • Det meste gods var ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.

 

Dåstrup: 6 gårde, 1 hus 39 tdr.

     - Assendløse: 14 gårde, 0 huse, 80 tdr.

     - Søster Svenstrup: 5 gårde, 0 huse, 30 tdr.

     - Birkede: 5 gårde, 0 huse, 27 tdr.

     - Truelstrup: 3 gårde, 0 huse, 17 tdr.

               I alt: 33 gårde, 1 hus, 196 tdr. hartkorn

Syv 1500 En del af bispetienden går til Duebrødre præbende. 

Resten til Fadeburet i Roskilde

Bispen

Syv præbende har afgift af præsten. 

Bispens fadebur ejede en hovedgård (Klostergård), som havde 9 gårde under sig i Øm. Karleby præbende ejer 1 gård i Viby. Det samme gør Brøndby præbende. Rota præbende ejer også en gård. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i Viby. Værløse præbende ejer 1 gård i Syv. Serreslev præbende ejer 2 gårde i Viby. Dalby præbende ejer 1 gård i Viby og 2 i Syv. Hersted præbende ejer 1 gård i Viby og 1 i Syv. Nybølle præbende ejer 1 gård i Viby. Gadstrup præbende ejer 1 gård i VibyÅshøje præbende ejer gården Ingelslund. Syv præbende har afgift af præst og præstegård. Bringstrup portion ejer 2 gårde i Syv. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Syv. Vor Frue Alter ejer 1 gård i Syv.     Klosteret ejede gods i Viby

Kirke Syv: 5 gårde, 0 huse 34 tdr.

     - Øster Syv: 8 gårde, 0 huse, 56 tdr.

     - Øm: 9 gårde, 0 huse, 86 tdr. (til Glim )

     - Ingvorslund: 1 gård, 0 huse, 13 tdr.

     - Viby: 16 gårde, 1 hus, 111 tdr.

     - Vibygård: 1 gård, 0 huse, 20 tdr.

               I alt: 40 gårde, 1 huse, 322 tdr. hartkorn

Gadstrup 1100 Korn af bispetienden går til Duebrødre præbende. 

Resten til Fadeburet i Roskilde

Vor Frue Kloster   Gadstrup præbende ejer 6 gårde i Gadstrup og 3 gårde i Ramsølille. Mariabilledets Alter ejer 2 gårde i Ramsølille. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Ramsølille. Klostret ejer 8 gårde i Ramsømagle i sognet og 2 i Brordrup.   Klosteret ejede gods i Gadstrup samt i Ramsø og Brordrup i sognet. Endvidere fik klosteret biskops- og kirketienden og lønnede så selv præsten. Antvorskov ejer 6 gårde i Ramsø.
 • Landsbyvæbneren Johan Olsen af Ramsømagle nævnes 1419.

 • Ramsøgård var under Antvorskov kloster med 5 tilhørende gårde). Efter reformationen deles godset i 2 dele.

 

Gadstrup: 6 gårde, 1 huse 63 tdr.

     - Ramsømagle: 10 gårde, 0 huse, 86 tdr.

     - Ramsølille: 9 gårde, 0 huse, 78 tdr.

     - Ramsøgårde: 3 gårde, 0 huse, 34 tdr.

               I alt: 28 gårde, 2 huse, 262 tdr. hartkorn

Ørsted 1100 Fadeburet i Roskilde Bispen Gården Risbyholm var i middelalderen bispelenet Risby. Rota præbende ejer 2 gårde i Ørsted. Stenløse præbende ejer1 gård i Ørsted. Glostrup præbende ejer 1 gård i Risby. Jyllinge præbende ejer 1 gård i Ørsted. Skt. Agathes Alter ejer 1 gård i Ørsted. Klostret ejer 3 gårde i Ramsølille og 1 i selve Ørsted i sognet.    
 • Hovedgården Risbyholm var oprindeligt et bispelen. 1721 oprettede Peder Benzon af 2 fæstegårde fra Risby og 4 fæstegårde fra Hønske hovedgården Benzoneje.

 

Ørsted: 20 gårde, 0 huse 155 tdr.

     - Hønske: 4 gårde, 0 huse, 25 tdr.

     - Risby: 2 gårde, 1 hus, 29 tdr.

               I alt: 26 gårde, 1 hus, 209 tdr. hartkorn

Køge

Skt. Nicolai

1324 Sognet er nævnt i de middelalderlige fortegnelser, men det er ikke angivet, hvor tienden skal betales Bispen Bispen ejer 3 gårde i Køge.         Sorø Kloster ejer 2 bygårde i Køge, 1 mølle nord for byen og 3 gårde i bymarken. Antvorskov ejer 4 gårde i byen.
 • Byen ejes af kongen.

 

Køge Byjord ikke med i matrikel.

Køge Landsogn: 6 gårde, 2 huse 34 tdr.

               I alt: 6 gårde, 2 huse, 34 tdr. hartkorn

 

 

    

Gl. Køge Sognet er nedlagt efter reformationen Bispens Lellinge len                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gammel Køgegård: 1 gård, 0 huse 59 tdr.

                   I alt: 1 gård, 0 huse, 59 tdr. hartkorn

Lellinge* 1400 Bispen Bispen ejede  hovedgården Lellinge, som var centrum for et større bispelen. 1 gård i Ølby hørte til bispens Magleby len.     Klosteret ejer 2 gårde i Ølby i sognet.    
 • Der er 23 gårde i sognet 1651.

 • Lellingegård har 22 gårde under sig. 

 • Nedlagte bebyggelser: Yderholm (1664 3 gårde), Svansvad  (1663 3 gårde).

Lellinge: 17 gårde, 0 huse 68 tdr.

     - Lellingegård: 1 gård, 0 huse, 50 tdr.

               I alt: 18 gårde, 0 huse, 119 tdr. hartkorn

Højelse

Ølsielille

Skt. Michael

1100 Sognet er ikke nævnt i de middelalderlige lister over tiender, men præst og kirke betalte fast afgift af tienden til Vor Frue kapel. Bispen Bispen ejede  2 gårde i Salby, som hørte til bispens Magleby len. Bispen ejede 1 gård i Asserup. Degnedømmet ejer en gård i Ll. Skensved i sognet. Birgitte præbende ejer 2 gårde i Skensved. Værløse præbende ejer 1 gård i Højelse. Hastrup præbende ejer 2 gårde i Salby. Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Salby. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Højelse. Skt. Annes kapelalter ejer 1 gård i Højelse. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Salby. Vor Frue Kapel ejer 4 gårde i Højelse. Klostret ejer 2 gårde i Lille Skensved i sognet.     Sorø Kloster ejer 2 gårde i Ølsielille.
 • Det meste gods var ejet af kirkelige institutioner i Roskilde.

Højelse: 13 gårde, 1 hus 102 tdr.

     - Ølby: 22 gårde, 0 huse, 147 tdr.

     - Lille Skensved: 13 gårde, 0 huse, 92 tdr.

     - Store Salby: 11 gårde, 0 huse, 73 tdr.

     - Lille Salby: 8 gårde, 1 hus, 42 tdr.

     - Assendrup: 6 gårde, 0 huse, 40 tdr.

     - Vilkestrup: 2 gårde, 0 huse, 40 tdr.

               I alt: 75 gårde, 2 huse, 516 tdr. hartkorn

* Ligger senere i Bjæverskov herred .

Ramsø herred udgjorde sammen med Sømme, Tune og Voldborg Roskildegårds og Svenstrup len. Før 1567 hørte herredet dog til Skjoldenæs Len (Sammen med Ringsted herred). Der var i 1651 346 gårde i herredet fæstet af 373 jordbrugere. 104 af disse hørte under kronen, 110 fæstede hos adelige og  gejstlige institutioner (Roskildekannikker og Universitetet) ejede hele 159 gårde. I matriklen 1682 er lenene afløst af Roskilde Amt, som omfatter Sømme herred ( ), Ramsø herred( ), Tune herred ( ) og Volborg herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Ramsø herred (men uden Køge Landsogn ( ) og Lellinge sogn, som hørte til Bjæverskov herred ( )) havde 1682 381 gårde, 16 huse og 2911 tdr. hartkorn. Lægger man antallet af gods i de fire herreder i amtet sammen, får man et samlet tal af 1525 gårde, 95 huse og 11.204 tdr. hartkorn. Køge Landsogn regnes ind under Bjæverskov Herred ( ).