Kristi Legemes Alter i Merløse herred

Kristi Legemes Alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Godset ejet af Kristi Legemes Alter i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Store Tåstrup Tåstrup 2

  -