Skt. Erasmus' alter i Merløse herred

Skt. Erasmus' alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Merløse

Grandløse Grandløse 1

  -