Skt. Gregors alter i Tybjerg herred

Sankt Gregorii alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Næstved fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg ?? Næstved 3

Plus 3 boder