Tybjerg herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                             

Bispedømmets indtægter af Tybjerg herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                  

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Fensmark

Jomfru Marie

1182 ( )

Bispens Toksværd len

1/4 af bispetienden fra hele herredet tilfaldt Skovkloster

Bispen Bispen ejer 9 gårde i Fensmark.  Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård her, måske i et andet sogn i herredet. Klostret ejer 2 gårde i sognet.     Hele landsbyen Gerdrup ejedes af Skovkloster. Dette kloster ejer også 1 gård i Fensmark og 5 gårde i Kalkerup. Antvorskov ejer 3 gårde i Fensmark.

Fensmark: 8 gårde, 0 huse, 53 tdr.

     - Kalkerup: 12 gårde, 1 hus, 62 tdr.

     - Sipperup: 2 gårde, 0 huse, 10 tdr.

              I alt: 22 gårde, 2 huse, 126 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Vester) Egede 1100 (1876) Bispen            
 • Sognet ligger helt isoleret fra det øvrige herred og har hørt til Bårse herred.

 • Jens Tuesen af Sterbede (Storbede) nævnes 1321.

 • Rønnede hørte til ca. 1650 til Fakse herred.

 • Denderup, som var kendt 1511, er forsvundet.

Vester Egede: 14 gårde, 14 huse, 83 tdr.

     - Rønnede: 14 gårde, 3 huse, 76 tdr.

     - Demmestrup: 1 gård, 0 huse, 1 tdr.

              I alt: 29 gårde, 17 huse, 159 tdr. hartkorn

Rislev

Vor Frue

1200 Fadeburet i Roskilde

1/4 af bispetienden fra hele herredet tilfaldt Skovkloster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bispen     Klostret ejer 1 gård i Hjulebæk i sognet.     Skovkloster ejer 7 gårde i Rislev og 2 i Luderup. Antvorskov ejer 3 gårde i Rislev.
 • Vilgrib Gunnersen skriver sig til Rislev 1382. Hans slægt sidder på godset til 1468, hvorpå det købes af Anne Present.           

 • 1456 træffes væbner Jens Gribsen til Køberup.           

 • Nedlagte Luderup havde 1600 5 gårde, 1844 6 gårde.

 • 1456 træffes også væbner Jens Snubbe til Rislev. 1473 skriver væbneren Peder Nielsen sig til Rislev.

Rislev: 21 gårde, 4 huse, 102 tdr.

     - Køberup: 3 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Gerdrup: 4 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Luderup: 5 gårde, 0 huse, 34 tdr.

              I alt: 33 gårde, 4 huse, 189 tdr. hartkorn

Skelby 1100 ( ) Bispen Under Toksværd len i Hammer herred lagde bispen gods i Nåby, man fik ved mageskifte med Antvorskov. Bispen ejer 1 gård i Nåby. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Kagstrup.       Sorø Kloster ejer 2 gårde i Nåby og 2 i Trælløse. Skovkloster ejer 3 gårde i Trælløse og 3 i Nåby. Antvorskov ejer 1 gård i Nåby.
 • Nåby hørte for størstepartens vedkommende til Skovkloster fra omkring 1200. Det blev mageskiftet med Sorø 1233. 1357 skænker Juliane, som er enke efter Jakob Spikedyne noget andet gods i byen  til Skovkloster.

 • 1416 ejer Henneke Bosendal  en gård i Nåby og døde 1422. Sønnen Åge  pantsatte den 1442 til broderen Eiler Bosendal , der 1446 pantsatte det halve til Skovkloster, og 1448 solgte han den anden halvdel til Antvorskov. Antvorskov solgte 1465 sit gods til bispen, der mageskiftede med Skovkloster.   

 • Herlogus de Kaxstørppe kendes 1391.

Skelby: 7 gårde, 0 huse, 66 tdr.

     - Ulstrup: 8 gårde, 2 huse, 56 tdr.

     - Træløse: 17 gårde, 0 huse, 75 tdr.

     - Kagstrup: 5 gårde, 1 hus, 46 tdr.

     - Nåby: 11 gårde, 0 huse, 86 tdr.

     - Holløse Mølle: 0 gårde, 1 hus, 0 tdr.

              I alt: 48 gårde, 4 huse, 332 tdr. hartkorn

Bavelse 1100 Bispen Bispen ejer 1 gård i Ulstrup.      Klostret ejer 3 gårde i Regerup og 1 ved Bavelse.    
 • Der er 1651 22 gårde i sognet. Bavelse by (Bavløse) er i dag skrumpet ind til kun at være kirken og hovedgården, men 1664 lå her 13 gårde, som efterhånden er indgået i hovedgårdsdriften.

 • De 19 lå gårde under Bavelse i sognet. Først kendte ejer er Oluf Pincerna, som døde 1248. 1387-1427 ejedes gården af Moltkerne. Derpå kendes forskellige ejere, kendtest er Ulfeldterne 1549-1646. Herefter er der igen forskellige ejere frem til 1709, da godset sammen med Næsbyholm bliver hovedstammen i grevskabet Friederichholm.

 

 

Bavelse: 1 gård, 0 huse, 77 tdr.

     - Regerup: 5 gårde, 0 huse, 36 tdr.

     - Atterup: 4 gårde, 0 huse, 27 tdr.

              I alt: 10 gårde, 1 hus, 142 tdr. hartkorn

Glumsø 1200 Bispen           Sorø Kloster ejer 10 gårde i Åsø og 2 i Glumsø. Skovkloster ejer 1 gård i Skullerup.

Glumsø: 18 gårde, 6 huse, 117 tdr.

     - Nødholm: 2 gårde, 0 huse, 17 tdr.

     - Skullerup: 5 gårde, 0 huse, 26 tdr.

     - Åsø: 11 gårde, 0 huse, 88 tdr.

              I alt: 36 gårde, 6 huse, 250 tdr. hartkorn

Vrangstrup 1100 Bispen           Sorø Kloster ejer 2 gårde i Vrangstrup. Antvorskov ejer 1 gård i Vrangstrup.

Vrangstrup: 13 gårde, 0 huse, 91 tdr.

              I alt: 13 gårde, 0 huse, 91 tdr. hartkorn

Sandby 1100  ( , ) Bispen   Helligåndshusets præbende ejer 1 gård i Sandby.       Skovkloster ejer gårde i Sandby. Sorø Kloster ejer 4 gårde i Sandby.

Sandby: 21 gårde, 19 huse, 124 tdr.

     - Vinderup: 4 gårde, 0 huse, 27 tdr.

     - Buske: 4 gårde, 0 huse, 37 tdr.

     - Sandbygård: 1 gård, 0 huse, 37 tdr.

              I alt: 30 gårde, 19 huse, 226 tdr. hartkorn

Tybjerg 1200 Bispen Bispen ejer 1 gård i Tybjerg. Portionen Gammelrand ejer 1 gård i Hjelmsø. Mariabilledets Alter ejer 4 gårde i Tybjerg & 4 i Hjelmsølille. Klostret ejer 1 gård i Hjelmsø i sognet.     Antvorskov ejer 1 gård i Tybjerg og 1 i Ordrup.

Tybjerg: 15 gårde, 16 huse, 42 tdr.

     - Orup: 10 gårde, 0 huse, 43 tdr.

     - Tybjerglille: 9 gårde, 1 hus, 60 tdr.

     - Tybjerggård: 1 gård, 0 huse, 73 tdr.

     - Hækkerup: 4 gårde, 0 huse, 27 tdr.

     - Hjelmsølille: 12 gårde, 9 huse, 52 tdr.

              I alt: 51 gårde, 27 huse, 300 tdr. hartkorn

Næsby 1100 ( ) Bispen Bispen ejer 3 gårde i Næsby og 7 i Engelstofte.         Sorø Kloster ejer 4 gårde i Næsby.

Næsby: 21 gårde, 13 huse, 115 tdr.

     - Engelstofte: 7 gårde, 3 huse, 32 tdr.

     - Næsbyholm: 1 gård, 0 huse, 41 tdr.

              I alt: 29 gårde, 16 huse, 189 tdr. hartkorn

Tyvelse

Skt. Laurentius

1100 Bispen           Sorø Kloster ejer 4 gårde i Tyvelse. Skovkloster ejer 7 gårde i Tyvelse.
 • Peter Truelsen af Thiwffløse nævnes 1362. Hans datter Cecilie Pedersdatter hører vi om år 1400 for sidste gang.

Tyvelse: 14 gårde, 11 huse, 135 tdr.

              I alt: 14 gårde, 11 huse, 135 tdr. hartkorn

Aversi 1250 Bispen       Klostret ejer i en periode 2 gårde i Aversi

 

Skovkloster ejer 1 gård i Aversi. Ringsted kloster ejer 1 gård i Aversi.

Aversi: 30 gårde, 1 hus, 110 tdr.

     - Assendrup Mølle: 0 gårde, 1 hus, 1 tdr.

     - Assendrup: 1 gård, 0 huse, 27 tdr.

              I alt: 31 gårde, 2 huse, 138 tdr. hartkorn

Magleby Hørte i middelalderen til Flakkebjerg herred Bispens Bråde len Bispen                                                                                                                        bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb   
Tjæreby Hørte i middelalderen til Flakkebjerg herred Bispen        

 

   
Herlufmagle 1100 Kirken optræder ikke i de middelalderlige tiendelister, men 1/4 af bispetienden fra hele herredet tilfaldt Skovkloster Bispen Bispen ejer 1 gård i Nyrup op 2 i Herlufmagle. Provstedømmet  ejede 1 stor gård i Torpe i sognet. Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i Herlufmagle i sognet.   Klostret ejer en gård ii sognet Klosteret ejer gods i Herlufmagle. Skovkloster ejer 2 gårde i Herlufmagle, 1 i Undermanderup, 1 i Hjulebæk og 1 i Ravnstrup. Antvorskov ejer 1 gård i Herluflille.

Herlufmagle: 24 gårde, 15 huse, 143 tdr.

     - Hjulebæk: 5 gårde, 0 huse, 21 tdr.

     - Herluflille: 14 gårde, 0 huse, 78 tdr.

     - Gjelsted: 12 gårde, 0 huse, 73 tdr.

     - Torpe: 6 gårde, 1 hus, 42 tdr.

     - Spragelse: 8 gårde, 4 huse, 49 tdr.

     - Broksø: 1 gård, 0 huse, 10 tdr.

     - Ravnstrup: 1 gård, 0 huse, 23 tdr.

              I alt: 71 gårde, 20 huse, 442 tdr. hartkorn

Næstved

Skt. Peders

1375 Var i middelalderen underlagt Skovkloster Bispen ejer 1 gård i Grimstrup og 2 i Ydernæs. Skt. Gregors Alter ejer 3 gårde og 2 boder i Næstved. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Næstved. Skt. Thomas' Alter ejer1 gård i Næstved.       Skovkloster ejer  gårde, 1 mølle og selve kirken i Skt. Peders Sogn. Man ejer også 1 gård i GrimstrupSorø Kloster ejer 2 bygårde i sognet. Antvorskov ejer 1 gård i sognet.
 • Næstved i middelalderen på kort:

          

Skt. Peders: Byjord ikke med i matrikel.

     - Grimstrup: 4 gårde, 0 huse, 36 tdr.

     - Magle Mølle: 1 gård, 0 huse, 5 tdr.

              I alt: 5 gårde, 0 huse, 41 tdr. hartkorn

Skovkloster ejer i alt 54 ejendomme  i Næstveds 2 sogn.

Næstved

Skt. Mortens

1200

Var i middelalderen underlagt Skovkloster        

Skt. Mortens: Byjord ikke med i matrikel.

     - Åderup: 13 gårde, 4 huse, 66 tdr.

     - Sortebrødrekloster: 1 gård, 0 huse, 12 tdr.

              I alt: 14 gårde, 4 huse, 79 tdr. hartkorn

 

Skovkloster ejer gods gårde og selve kirken i Skt. Mortens Sogn. I Mortens landsogn i Åderup ejer klosteret Skt. Jørgensgården og 7 gårde. Sorø Kloster ejer 2 bygårde i sognet. Antvorskov ejer 1 gård i sognet.

Herlufsholm

Ladby*

(Skovkloster)

1170 Var i middelalderen  Skovkloster           Antvorskov ejer 1 gård i Øverup . Skovkloster/Herlufsholm var grundlagt på 1 3/4 bol af Ladby, tillagt en del andre gårde i sognet samt halvdelen af Lille Næstved (hvor man ender med at have 31 ejendomme). Skovkloster ejer 2 gårde i  Ladby, 1 i Bukkerup, 1 i Ladby Torp, 11 i Vridsløse, 5 i Holsted og 7 i Øverup, 2 i Guderup

Herlufsholm: 1 gård, 0 huse, 102 tdr. 

    - Ladby: 17 gårde, 12 huse, 128 tdr. 

    - Lille Næstved: 15 gårde, 32 huse, 111 tdr. 

    - Holsted: 10 gårde, 6 huse, 96 tdr. 

    - Vridsløse: 13 gårde, 0 huse, 102 tdr. 

    - Øverup: 10 gårde, 5 huse, 82 tdr. 

    - Guderup: 3 gårde, 0 huse, 102 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 6 huse, 244 tdr. hartkorn

* Ladby sogn med kirke på Herlufsholm hørte i middelalderen til Flakkebjerg herred. Det samme gjorde Vridsløse.

Tybjerg herred med 390 gårde fæstet af 427 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Hammer og Bårse herreder ind under Vordingborg og Jungshoved len. Kun 26 af gårdene tilhørte kronen, adelige havde flest fæstere (314), mens gejstlige institutioner og det er her Herlufsholm sad på 67 ( ). I matriklen 1682 er lenet afløst af Vordingborg Amt, som omfatter alle sogne i Bårse, Hammer og Tybjerg herreder ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Vordingborg Amt havde 1928 gårde, 337 huse og 11.152 tdr. hartkorn i alt og 436 gårde, 133 huse og 2844 tdr. hartkorn i Tybjerg herred. Lægges Herlufsholm ( ) til sidstnævnte tal, fås et endeligt tal for Tybjerg herred 464 gårde, 133 huse og 3088 tdr. hartkorn.