Helligkorsalter i Ramsø herred

Helligkorsalter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Godset ejet af Helligkorsalteret i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Ølby Ølby 1 Noget af det gods, bisp Jens Pedersen gav altret.