Skt. Magnus alter i Lille herred

Skt. Magnus alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Ishøj Ishøj 3

Købt af Gyncelin Gyncekesen Mule 1395 af provst Jacob Henningsen for penge, bisp Niels havde doneret.