1288              Skt. Magnus alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Magnus alter havde huse i Roskilde og gods i 4 herreder.

I alt 6 bol og 2 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                          

Bona alteris Magni Martiris

Skt. Magnus alters vikardømme nævnes første gang 19/8 1288. Datoen er identisk med Skt. Magnus' martyrdag. Måske er det den Magnus, der bliver dekan 1290, som har oprettet alteret for sin navnehelgen. Alteret har ligget bag koret, fordi Gavebogen fortæller, at Magnus lå ved siden af Skt. Annæ, og det ved vi, hvor lå (5). Et par biskopper har givet gaver, så alterets gods er forøget: Henrik Geertsen og Niels Ulfeldt. Sidstnævnte gav 100 mark sølv, en stor sum, som der dels blev købt gods for, dels blev drevet veritable bankforretninger med. Både kantoren Hans Brynnekesen og biskop Peder Jensen Lodehat har lånt penge af alteret. Alteret ejede to gårde i Roskilde, som 1568 var udlejet til Frans Boesens hustru (den lå øde hen som have) og Jesper Snedker (den var også øde og nedfalden). Da gårdene var i så ringe stand, er pengeindtægten uvis. Men ellers ejede alteret (dog ikke alt på samme tid) gods følgende steder:

Summarum 1568
Rug 5½  pund
Byg 11½  pund
Lam 4
Gæs 4
Høns 8
Penge 6 mark

Mål og vægt og penge