Mariabilledets alter i Tybjerg herred

Mariabilledets alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tybjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tybjerg Tybjerg Tybjerglille 4 Del af grundlæggelsesgodset pantsat til Konrad af Gandersberg for 21 mark sølv af provst Henrik. Denne indløste godset 1337.
Hjelmsølille 4
2 Konrad af Gandersberg gav selv dette gods, købt af Agnete kloster og givet retur til klostret 1351, fordi det aldrig var blevet betalt.