Maria Magdalenes alter i Merløse herred

Maria Magdalenes alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Flakkebjerg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Flakkebjerg

Vallensved Lund 2

Plus skov