1413         Maria Magdalenes alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Maria Magdalenes alter havde gods i 4 herreder med hovedparten i Flakkebjerg herred. Desuden ejede alteret gårde i Roskilde.

                                    

I alt 7 bol og 3 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                      

Bona alteris Marie Magdalene

Maria Magdalenes alters vikardømme og gods er grundlagt senest 1/5 1413. Denne dag udsteder borgmester i Roskilde Jeppe Pedersen nemlig et brev, hvor han "til ære for Gud, Jomfru Maria, Skt. Lucius og Skt. Maria Magdalena" giver gods til alteret, som er grundlagt. Maria Magdalene var måske kommet på mode ved den tid, for også Lund fik sådan et alter 1395 (givet af den hovedrige Ida Pedersdatter Falk til Gladsaxe, som også donerede oprettelsen af Gavnø kloster). Meget taler for, at det er Jeppe eller Jacob Pedersen, der har oprettet alteret i Roskilde, for sammen med godsgaven betinger han sig, at der 6 gange om ugen skulle afholdes messer for ham selv, hans hustru Lucia, deres afdøde søn Klemend, ægtefællernes forældre. Blandt godset, som giverne ville beholde, til de døde, var den gård med stenhus, Jeppe selv boede i, hvor der hørte en bod til ud mod Algaden. Gården synes efter beskrivelsen af inventaret at dømme at have været ølbryggeri. Han gav også en gård i Reerslev. Det er uvist, hvor i kirken altret var placeret.

I Roskilde ejede alteret tre gårde, som 1568 var lejet ud til Poul Bartskær (her hørte der en brønd til), Jens Vognmand (næst ved Skt. Pauls residens, så det er nok i østbyen) og Anders Huerff. Der kom indtægter fra følgende herreder:

Summarum 1568
Rug 1  pund 
Byg 4½  pund
Lam 2
Gæs 2
Høns 4
Smør 1 tønde
Penge 10 mark og 6½ skilling

Mål og vægt og penge