Apostlen Peters alter i Tune herred

Peter apostlens alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Torslunde Torslundelille  1

    -