Tune herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                        

Bispedømmets indtægter af Tune herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                    

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Greve

1100 ( )

Fadeburet i Roskilde? Bispen Bispens fadebur ejede et ukendt antal gårde i Greve og 3 gårde plus vandmølle i Goderslev. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i Greve. Hastrup præbende ejer 1 gård i Greve. Greve præbende ejer 10 gårde i Greve. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i GreveVor Frue Kapel ejer 2 gårde i Greve. Klostret ejer 1 gård i sognet.      

Greve: 20 gårde, 0 huse 184 tdr.

    - af Mosede: 3 gårde, 0 huse, 23 tdr. 

    - Torslunde Mølle: 1 mølle, 1 huse, 0 tdr. 

    - Gjeddesdal: 1 gård, 0 huse, 156 tdr. 

               I alt: 24 gårde, 1 huse, 256 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          

Karlslunde 1180 Bispen Bispen ejer 2 gårde i Karlslunde. Birgitte præbende ejede 1 gård i Karlslunde. Hersted præbende ejer 1 gård i Karlslunde.   Klosteret ejer 1 gård i sognet. Klosteret ejede gods i Karlslunde.  

Karlslunde: 35 gårde, 0 huse 233 tdr.

    - af Mosede: 3 gårde, 0 huse, 20 tdr. 

               I alt: 38 gårde, 0 huse, 254 tdr. hartkorn

Kildebrønde (1100 ) 1882 Kildebrønde præbende Bispens fadebur ejede 3 gårde i Kildebrønde. I Hundige ejede lenet 13 gårde, i Venstrup et ukendt antal. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i Kildebrønde og 1 i Hundige. Ledøje præbende ejer 8 gårde i Kildebrønde og 3 i Hundige.     Klosteret ejede gods i Kildebrønde, bl.a. lenet Kappelgårdene.  
  • Kirken tro kopi af den oprindelige, som var blevet faldefærdig.

  • Krongodset Kappelgård forlenet til Jacob Ridesmåsvend Friis 1540. Derefter under Københavns Len.

Kildebrønde: 13 gårde, 0 huse 106 tdr.

    - Hundige: 9 gårde, 0 huse, 63 tdr. 

    - Kappelgårde: 2 gårde, 0 huse, 27 tdr. 

               I alt: 24 gårde, 1 hus, 198 tdr. hartkorn

Karlstrup 1200 Bispen                                                                                                                                                                                                       
  • Kirken er en gårdkirke og der er tydelige spor af borgen omkring kirken.

Kagstrup: 17 gårde, 0 huse 113 tdr.

    - Kirke Vandmølle: 1 mølle, 1 hus, ½ tdr. 

    - Kagstrup Vandmølle: 1 mølle, 1 hus, ½ tdr. 

               I alt: 17 gårde, 2 huse, 114 tdr. hartkorn

Solrød 1200 Bispen I sognet lå hovedgården Solrød, et selvstændigt bispelen, men der vides intet om godset. Bispen ejer 1 gård i Solrød.          

Solrød: 13 gårde, 1 huse 157 tdr.

               I alt: 13 gårde, 1 huse, 157 tdr. hartkorn

Jersie 1300 Bispen Bispen ejer 7 gårde i Jersie. Jyllinge præbende ejer 5 gårde i Jersie. Klostret ejer 1 gård i sognet. Klostret ejer 1 gård i sognet.    
  • Sognets gods i hovedsagen ejet af kirkelige instanser.  

Jersie: 23 gårde, 0 huse 157 tdr.

               I alt: 23 gårde, 0 huse, 157 tdr. hartkorn

Skensved 1300 ( ) Bispen 1 gård i Skensved hørte til bispens Magleby len. Brøndby præbende ejede 1 gård i Skensved. Åshøje præbende ejer 2 gårde i Skensvedmagle. Det gode fællesskabs procuratorium ejer 2 gårde i Skensvedmagle. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Skensvedmagle. Klostret ejer 1 gård i  Skensvedmagle      
  • Sognets gods i hovedsagen ejet af kirkelige instanser. 

Kirke Skensved: 15 gårde, 0 huse 103 tdr.

               I alt: 15 gårde, 0 huse, 103 tdr. hartkorn

Havdrup 1200 Fadeburet i Roskilde Bispen   Skt. Michaels Alter ejer 3 gårde i Havdrup.   Klosteret ejer 1 gård i Ulvemose i sognet.    
  • Sognets gods krongods og ejet af kirkelige instanser.

Havdrup: 9 gårde, 0 huse 64½ tdr.

               I alt: 9 gårde, 0 huse, 64½ tdr. hartkorn

Snoldelev 1080 ( ) Sakristanen Bispens fadebur ejede 1 hovedgård i sognet, Kapelgården, som der hørte 1 gård under. I sognet lå også hovedgården Snoldelev, et selvstændigt len, men der står intet om godset i breve eller jordebøger. Det kan dog sættes til 6 gårde. Bispen ejer 5 gårde i Snoldelev og 1 i Hastrup Hjælpekantoren ejede 1 gård i Hastrup i sognet. Værløse præbende ejer 1 gård i Snoldelev. Gadstrup præbende ejer 1 gård i Salløv. Åshøje præbende ejer 1 gård i Snoldelev. Klippestrup præbende ejer 2 gårde i Hastrup. De 6 præbender ejer 4 gårde i Hastrup. Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Snoldelev. Trinitatis kapelalter ejer 1 gård i Hastrup. Klostret ejer 1 gård i Hastrup i sognet.   Klosteret ejede gods i Salløv. Sorø Kloster ejer 8 gårde i Salby.
  • Sognets gods i hovedsagen ejet af kirkelige instanser.

  • I middelalderen var Kappelgården hovedgård. Her havde Roskildebuspen en foged.

Snoldelev: 13 gårde, 0 huse 104 tdr.

    - Salløv: 7 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

    - Hastrup: 14 gårde, 0 huse, 106 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 0 huse, 262 tdr. hartkorn

Tune 1100 Bispen Bispen ejer Kapelsgården.  Karleby præbende ejer 1 gård i Tune. Brøndby præbende ejer 1 gård i Tune. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i TuneGlostrup præbende ejer 1 gård i Tune. Værløse præbende ejer 1 gård i Tune. Dalby præbende ejer 4 gårde i Tune. Hersted præbende ejer 1 gård i Tune. Nybølle præbende ejer 1 gård i Tune. Hastrup præbende ejer 1 gård i Tune. Vanløse præbende ejer 1 gård i Tune. Åshøje præbende ejer 3 gårde i Tune. Klippestrup præbende ejer 2 gårde i Tune. Bringstrup portion ejer 1 gård i Tune. Skt. Vilhelms Alter ejer 1 gård i Tune.     Klosteret ejede gods i Tune.  
  • Sognets gods i hovedsagen ejet af kirkelige instanser.

Tune: 35 gårde, 0 huse 175 tdr.

               I alt: 35 gårde, 0 huse, 175 tdr. hartkorn

Reerslev 1300 Bispen Bispen ejer 3 gårde i Reerslev og 4 i Stærkende. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i ReerslevDe 6 præbender ejer 1 gård i Reerslev. Duebrødre præbende ejer 2 gårde i Reerslev. Portionen Valby ejer 2 gårde i Reerslev & 2 i Sterkinde. Kalenteprocuratoriet ejer 1 gård i Reerslev. Skt. Vincents Alter ejer 1 gård i Reerslev. Skt. Michaels Alter ejer 2 gårde i Reerslev. Skt. Katrines yngre Alter ejer 1 gård i Stærkende. Maria Magdalenas Alter ejer 1 gård i Reerslev. Peter Apostlens Alter ejer 1 gård i Torslundelille. Kristne Sjæles Alter ejer 1 gård i Reerslev. Vor Frue Alter ejer 1 gård i Reerslev. Portionen Bukkerup ejer 1 gård i Reerslev. Klostret ejer 1 gård i sognet.   Klosteret ejede gods i Reerslev. Sorø Kloster ejer 2 gårde i Reerslev. Antvorskov ejer 1 gård i Trustrup.

Reerslev: 21 gårde, 0 huse 117 tdr.

    - Stærkende: 7 gårde, 0 huse, 56 tdr. 

    - Torslundelille: 6 gårde, 0 huse, 45 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 0 huse, 218 tdr. hartkorn

Vindinge 1875  

1200

Bispen   Karleby præbende ejede 1 gård i Vindinge. Hjælpekantoren ejede 3 gårde i Vindinge. Kildebrønde præbende ejer 1 gård i VindingeSerreslev præbende ejer 1 gård i Vindinge. Dalby præbende ejer 1 gård i Vindinge. Hastrup præbende får kornafgift af Vindinge. Gadstrup præbende ejer 1 gård i Vindinge. Åshøje præbende ejer 1 gård i Vindinge. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Vindinge. De 6 præbender ejer 1 gård i Vindinge. Portionen Valby ejer 1 gård i Vindinge.     Klosteret ejede gods i Vindinge.  
  • Sognets gods var ejet af kirkelige instanser i Roskilde.

 

                                                                                                                                

Vindinge: 33 gårde, 0 huse 198 tdr.

    - Visby: 22 gårde, 0 huse, 44 tdr. 

               I alt: 55 gårde, 0 huse, 243 tdr. hartkorn

Tune herred udgjorde sammen med Sømme, Ramsø og Voldborg Roskildegårds og Svenstrup len. Der var i 1651 258 gårde i herredet fæstet af også 258 jordbrugere. 80 af disse hørte under kronen, 42 fæstede hos adelige og  gejstlige (Roskildekannikker og Universitetet) institutioner ejede mest, nemlig hele 136 gårde. I matriklen 1682 er lenene afløst af Roskilde Amt, som omfatter Sømme herred ( ), Ramsø herred( ), Tune herred ( ) og Volborg herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Tune herred havde 1682 331 gårde, 5 huse og 2206 tdr. hartkorn. Lægger man antallet af gods i de fire herreder i amtet sammen, får man et samlet tal af 1525 gårde, 95 huse og 11.204 tdr. hartkorn.