1492              Skt. Severins alter

Skt. Severins Alter (Skt. Sørens)

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Severins alter ejede gods omkring Jørlunde i Ølstykke herred.

I alt 5 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                 

Bona alteris S. Severinii

Alterets vikardømme er grundlagt ved fundats 1492 af Jep Mikkelsen og hustru, Thale Jensdatter Rosengaard. Alteret skulle holde sjælemesser for giverne. Det var et forholdsvist fattigt alter. Hvor alteret for Skt. Søren lå, ved vi ikke. Godset bestod af en sædegård i Hagerup (Jørlunde) 3 andre gårde i nærheden og en gård i Sundbylille (også Jørlunde).

Fru Thales brodersøn, Jens Jens Rosengaard, blev af den sidste roskildebisp Joachim Rønnow forlenet med vikariatet. 1511 blev han kannik ved Vor Frue Kapel, men beholdt Skt. Severins Alter. Ja, han overtog faktisk alterets gods som privat ejendom efter recessens regler. De gik ud på, at kronen/staten overtog al kirkelig ejendom med mindre, at nogen kunne bevise, at de havde krav på at arve noget gods, en forfader i god katolsk tro havde skænket kirken. Jens Rosengaard kunne bevise, at han var direkte arving efter fru Thale.

Summarum 
Korn 1 læster, 2  pund og 2 skæpper

Mål og vægt og penge