1310                 Vor Frue Kapel

Tryk øverst på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Vor Frue Kapel har sit hovedgods i Stenmagle i Merløse herred og Gundsømagle i Sømme herred. 

I alt 67 bol.

Kapellet

Kapeller 

Præbender

                                                                      

Sacellum bona Virginis

Kapellet er oprettet 11/6 1310. Hvor i kapellet alteret lå (33), ved vi ikke. Det blev gjort til præbende 28/3 1315, hvor gods i Merløse herred blev lagt til. Altret havde gods i 9 herreder med hovedvægt på Vanløse, Stenmagle sogn i Merløse herred og Gundsømagle i Sømme herred. 21/3 1320 overdrog biskop Oluf patronatsretten til kirkerne i Gundsømagle og Højelse til alteret. Alterets præbende var et af de dem, hvor kannikken skulle fungere som præst.

Kapellets residens lå på provstevænget nord for Skt. Hans' kirke

Sidste kannik ved kapellet var Jens Rosengaard (indsat 1511). Kapellet var da det tredje bedste præbende. Han var tillige forlenet med Skt. Severins alter, som han endte med at overtage som privat ejendom. Han blev efter reformationen siddende til sin død 11/4 1561.

Der var gods i disse herreder:

Summarum
Rug 2½ læster, 3  pund
Byg 4½ læster, 0 pund og 4 skæpper
Havre 1 tønde og 1 skæppe
Grise 1
Lam 57
Gæs 58
Høns 150
Smør 1½ pund
Penge 29½ mark

Mål og vægt og penge