Vor Frue alter i Lille herred

Vor Frue alter (Prime)

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Godset ejet af Vor Frue Alter i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Sengeløse Vasby 1  -
Høje Tåstrup Tåstrup 4 Det gods, kapitlet købte 1434 for de 50 nobler, ærkedegn Jens Pedersen havde afsat til sjælemesse.