1267                  Vor Frue alter

Vor Frues Alter kaldet prime

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Vor Frues alter ejede gods i 4 herreder omkring Roskilde.

I alt 5 bol.

Altre

Altrenes placering

Bona alteris Primæ

Alterets vikardømme er grundlagt før 14/2 1267, nok senest 1262 af Ingeborg af Kalundborg, datter af Esbern Snarre. I et brev fra 18/10 1484 ses alterets fulde navn: "Altare beatae Marie virginis , altare primarum numcupatum". "Altare primæ" er en forkortelse, og 1519-20 kaldes det "pefflinge altret". Primæ skyldes, at foran netop dette alter læste præsten kl. 6 hver morgen "prima missa", den første af dagtiderne. Prim kunne også henvise til, at dette alter er det ældste, det første af alle de mange altre. Når betegnelsen med peblinge, domskoleelever, kobles til, siger det bare, at disse deltog i den tidlige messe.

Ud over morgenmessen skulle der afholdes messer ved alteret for ærkedegnen Jens Pedersen, som døde 1434, og som gav alteret midler, så han kunne mindes. Et par præster ved alteret kender vi navnene på:

Alteret lå så østligt, det kunne komme til i kirken: I det østligste fag i apsis på østvæggen. Her er der en ekstrabue mod øst, som har givet plads til alteret (16). Det var i øvrigt normen, at primmessen i store kirker skulle læses i det østligste alter. Mange store kirker har endda et kapel her til alteret. 

Det var et forholdsvist fattigt alter. Det er måske grunden til, at de præster, vi kender, blev aflønnet direkte af kirkens fabrica, der jo ellers skulle gå til vedligeholdelse af bygninger og inventar. 1406 blev Vor Frue alter og Skt. Catherine Kapel annekteret til præbendet rota. De fire herreder med gods var:

Summarum 1568
Rug 2  pund
Byg 11  pund
Lam 2
Gæs 2
Smør 1 tønde
Penge 12 mark

Mål og vægt og penge