Gods under Hellig tre Kongers Kapel i Ølstykke herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                      

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ølstykke Veksø Veksø 6

Mod gods (9 gårde) i Ølstykke og Smørum herreder blev hovedgården Gundsøgård i Sømme herred erhvervet gennem mageskifte med kronen 7/6 1563 sammen med gods i Løve herred.

Veksøgodset havde tidligere været en adelig sædegård.