Gods under Skt. Laurentii Kapel i Horns herred

Skt. Laurentii_Kapel

Kirker i Horns herred

                                                                      

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods i Horns herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Skuldelev Skuldelev 12  2 af gårdene var øde
Tiende  Pengedel af kirketienden
Provsteholmen 1  -
Skibby Skibby Tiende   Pengedel af kirketienden
Gerlev Gerlev Tiende  Pengedel af kirketienden