1384              Skt. Laurentii Kapel

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Laurentii Kapel har sit hovedgods i Skuldelev i Horns herred og i Borup i Volborg herred.

I alt 52 bol.

Kapellet

Kapeller

Altrenes placering

Kirker i Volborg herred

Kirker i Horns herred

Der er gods i disse herreder:

                                                         

Sacellum sancti Laurentii

Kapellet er oprettet 1384 af Niels Jepsen Ulfeldt. 1389 gav han også kapellet fogedretten over sit eget len i Ramløse. Før 18/1 1395 er kapellet lagt er det til Osted præbende stiftet 1246, som nu skifter navn til Skt. Laurentius' præbende. Osted præbende er grundlagt af Jacob Sunesen af Møn, før han døde samme år. Gods i 3 herreder med hovedvægt på Osted i Volborg herred og Skuldelev i Horns herred. Domkirkens kapellan efter reformationen fik sin løn v.hj.a. indtægterne fra dette kapels Laurentiusalter. Derfor hed det Laurentiusalter, der lå uden for kapellet "uden kapellan". Alterets præbende var et af de dem, hvor kannikken skulle fungere som præst. Hvor alteret præcist lå (29) i kapellet, ved vi ikke.

Efter reformationen var forleningen af præbender en måde at aflønne offentligt ansatte på. I 1540 var Christoffer Ravensberg forlenet med alteret. Han døde 1543,hvorpå lenet blev overtaget af kongens tyske kansler (udenrigsministeren), Andreas Barby, der også var kannik i form af provst til sin død 1543. Skt. Laurentii Kapel overgår herefter til Corfitz Ulfeldt, kongens øverste sekretær, som havde det til sin død 1563.

Summarum
Rug 5½ læster, 0  pund og 15 skæpper
Byg 6½ læster, 2½ pund og 6 skæpper
Havre 5½ tønde og 3 skæpper
Grise 17½
Lam 60
Gæs 42
Høns 168
Æg 30 ol
Penge 28 mark og 3½ skilling

Mål og vægt og penge