Gods under Skt. Sigfreds Kapel i Sømme herred

Sankt Sigfreds_Kapel

Kirker i herredet     

                                                                                          

Kapellet for Skt. Sigfred havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Hvedstrup Herringløse 1

  -