Sømme herreds kirkesogne

Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                              

Bispedømmets indtægter af Sømme herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                      

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Jyllinge

1100  

Æbelholt Kloster fik både kirke- og bispetiende  Bispen Bispens fadebur Bistrup ejede 1 hovedgård (16 gårde) i Jyllinge, som havde 4  gårde under sig. Jyllinge præbende ejer 10 gårde i Jyllinge. Skt. Magnus Alter ejer 1 gård i Jyllinge. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Jyllinge. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård i Jyllinge    

                                                     

Æbelholt havde 1 brydegård (4 fæstegårde) i Jyllinge.

 • Sognet Jyllinge består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Jyllinge: 20 gårde, 2 huse 175 tdr.

    - Nedre Værebro: 1 mølle, 1 hus, 0 tdr. 

               I alt: 20 gårde, 3 huse, 175 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            

Herslev 1250 Fadeburet i Roskilde Bispen

 

Bispens fadebur Bistrup ejede  gårde i Herslev, Trællerup og Kattinge, men antallet er ukendt. Hovedgården Nebbe lå også i sognet. Bispen ejer 4 gårde måske under Nebbe i Herslev.   Nybølle præbende ejer 3 gårde i Kattinge. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Kattinge og 2 i Herslev. Skt. Katrine ældre Alter ejer 1 gård i Trællerup. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård i KattingeThomas af Canterburrys Alter ejer 2 gårde i Trællerup.  Barbaraalteret ejer 1 gård i Herslev. Klosteret ejer 1  gård i sognet.  

Klosteret ejede gods i Herslev.

 

Herslev: 20 gårde, 0 huse 128 tdr.

    - Kattinge: 18 gårde, 0 huse, 126 tdr. 

    - Trællerup: 5 gårde, 0 huse, 39 tdr. 

    - Øsgård: 1 gård, 0 huse, 6 tdr. 

               I alt: 44 gårde, 0 huse, 300 tdr. hartkorn

Kornerup

Skt. Andreas

1200 ( ) Bispen

 

                                                                                                                              

Klosteret ejede gods i Kornerup, bl.a. det store len Kornerupgård.

  
 •  Hovedgården Kornerupgård lå i sognet.

 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods, men her var også krongods.  

Kornerup: 13 gårde, 0 huse 58 tdr.

    - Lille mølle: 1 gård, 0 huse, 2 tdr. 

    - Store mølle: 1 gård, 0 huse, 7 tdr. 

    - Kornerupgård: 1 gård, 0 huse, 31 tdr. 

               I alt: 16 gårde, 0 huse, 100 tdr. hartkorn

Gundsø(-magle) 1100 Æbelholt Kloster fik både kirke- og bispetiende, idet dog  Vor Frue Kapel får en fast ydelse af den også. Bispen

Æbelholt Kloster fik dog bispetienden 

 

Bispens fadebur Bistrup ejede en større hovedgård i Gundsømagle, som havde 13  gårde under sig. Desuden i sognet 1 gård i hhv. Hejnstrup og Værebro. Hjælpekantoren ejede 1 gård i Hejnstrup i  sognet. I sognet ejede Hellig 3 Kongers Kapel efter reformationen hovedgården Gundsøgård., som tidligere havde hørt under bispens BistrupVor Frue Kapel ejer 4 gårde i Gundsømagle.      

Æbelholt havde 1 brydegård (4 fæstegårde) i Gundsømagle.

                                                                                                                  

Gundsømagle: 34 gårde, 1 hus 224 tdr.

    - Hejnstrup: 1 gård, 0 huse, 17 tdr. 

              I alt: 3 gårde, 1 hus, 241 tdr. hartkorn

Svogerslev

Skt. Andreas

1200 Fadeburet i Roskilde Bispen

 

  Værløse præbende ejer 3 gårde i Svogerslev. Ivo Alter ejer 1 gård i Svogerslev. Maria Magdalenes Alter ejer 1 gård i Svogerslev. Thomas af Canterburrys Alter ejer 1 gård i Svogerslev. Frue Kapel ejer 4 gårde i Svogerslev.   Klostret ejede 1 gård i sognet.

Klosteret ejede gods i Svogerslev.

 
 • Svogerslev består for størstedelen af kirkeligt gods, men her var i den tidlige middelalder også krongods. 

 • Jordbjergslægten skrev sig til Svogerslev 1328.

 • 100 år senere er det Billeslægten, som ejer gods i Svogerslev.

Svogerslev: 17 gårde, 3 huse 172 tdr.

               I alt: 17 gårde, 3 huse, 172 tdr. hartkorn

Glim 1200 ( ) Vor Frue kloster Bispens fadebur Bistrup ejede 15  gårde i Gøderup og et ukendt antal i Asserup. Karleby præbende ejede 1 gård i Glim. Kildebrønde præbende ejer 4 gårde i Glim. Dalby præbende ejer 2 gårde i Glim. Klippestrup præbende ejer 1 gård i Glim. De 6 præbender ejer 6 gårde i Glim. Portionen Gammelrand ejer 1 gård i Glim. Skt. Laurentii Kapel ejer Asserups Mølle (Assersmølle) i Glim Klosteret ejer 1  gård i Glim i sognet.

 

 

Klosteret ejede kirken, fik bispe- og kirketiende og udnævnte og lønnede præsten. Det ejer også gods i Glim, bl.a. Langvad Mølle, i sognet.

 

Glim: 19 gårde, 1 huse 135 tdr.

    - Gøderup: 10 gårde, 0 huse, 103 tdr. 

    - Roserup: 2 gårde, 0 huse, 25 tdr. 

    - Langvad: 1 mølle, 1 hus, 0 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 2 huse, 263 tdr. hartkorn

Fløng 1150 Bispen Bispens fadebur Bistrup ejede 1 hovedgård (8 gårde) i Marbjerg, hvor lenet også havde 11 gårde. I sognet ejede lenet desuden 5 gårde i Ågerup og 1 i Valby. Karleby præbende ejede 1 gård i Fløng. Degnedømmet ejede 2 gårde i selve Fløng i sognet. Vanløse præbende ejer 2 gårde i Fløng.    

Klosteret ejede gods i Fløng.

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Fløng: 8 gårde, 0 huse 50 tdr.

    - Soderup: 8 gårde, 0 huse, 62 tdr. 

    - Marbjerg: 9 gårde, 0 huse, 116 tdr. 

               I alt: 25 gårde, 0 huse, 228 tdr. hartkorn

Himmelev 1100 ( ) Bispen Bispens fadebur Bistrup ejede 3  gårde i Himmelev og 3 i Veddelev i sognet. Glostrup præbende ejer 1 gård i Veddelev. Værløse præbende ejer 1 gård i Veddelev. Serreslev præbende ejer 1 gård i Veddelev. Hastrup præbende ejer 1 gård i Veddelev. Vanløse præbende ejer 1 gård i Veddelev. Duebrødre præbende ejer 1 gård i Veddelev. Klostret ejer 2 gårde i Veddelev i sognet.  

Klosteret ejede gods i Veddelev.

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

 • Risø under Roskildegård sættes 1565 af Frederik II i pant til Lave Beck. Pantet var på 400 lod sølv.

Himmelev: 9 gårde, 0 huse 126 tdr.

    - Veddelev: 17 gårde, 0 huse, 168 tdr. 

    - Risø: Fordelt på 2 gårde i Himmelev. 

               I alt: 26 gårde, 0 huse, 294 tdr. hartkorn

Ågerup 1100 Bispen Bistrup har en stor ladegård i Lille Valby. Ærkedegnedømmet ejede 1 gård i ValbyNybølle præbende ejer 1 gård i Lille Valby. Portionen Ågerup ejer 1 gård i Ågerup. Portionen Valby ejer 1 gård i Store Valby. Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Store Valby. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Valby. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Store Valby. Klostret ejer 1 gård i St. Valby i sognet.  

 

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Ågerup: 9 gårde, 0 huse 103 tdr.

    - Store Valby: 9 gårde, 0 huse, 72 tdr. 

    - Lille Valby: 3 gårde, 3 huse, 48 tdr. 

               I alt: 21 gårde, 3 huse, 224 tdr. hartkorn

Bistrup

           1350

Bispen Bispens fadebur Bistrup ejede hovedgården samt 1  gård i Sigerstorp i sognet. Bispen ejer 2 gårde i Sigerstrup      

 

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

 Var allerede nedlagt 1682. 

Hvedstrup 1100 Bispen Bispens fadebur Bistrup ejede 4  gårde i Herringløse Ærkedegnedømmet ejede 3 gårde i Herringløse. Stenløse præbende ejer1 gård i Herringløse. Kildebrønde præbende ejer 2 gårde i Herringløse. Hersted præbende ejer også 1 gård i Herringløse. Portionen Herringløse ejer 2 gårde i Herringløse. Vor Frue Alter ejer 4 gårde i Herringløse. Kristi Legemes Alter ejer 1 gård  i Hvedstrup. Frue Kapel ejer 1 gård i Herringløse. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Herringløse.    

Klosteret ejede gods i Herringløse.

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Hvedstrup: 8 gårde, 0 huse 49 tdr.

    - Herringløse: 24 gårde, 0 huse, 159 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 0 huse, 209 tdr. hartkorn

Roskildes kirker     Bispens fadebur ejede mange huse og gårde i Roskilde købstad. Ejede mange ejendomme. 

Se nedenfor *

Klosteret ejer 12 grunde og gårde i Roskilde by Klosteret ejer en del grunde, møller og gårde i Roskilde by

Klosteret ejer ud over Vor Frue kirke Allehelgens, Skt. Peders og Skt. Pauls kirker, får bispe- og kirketiende og udnævner og lønner præsterne. Klosteret får også hele bispetienden af Roskilde by.

Sorø Kloster ejer 1 bygård i  Skt. Mortens, 1 i Skt. Dionysii, 1 i Skt. Nicolai og 1 i Vor Frue sogn.

 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Roskilde: Byjord ikke med i matrikel.

 

Vor Frue 1080 Vor Frue kloster                                               Brøndby præbende ejede 1 gård i Skalstrup. Kamstrup portion ejer 1 gård i Kamstrup. 15 herrers procuratorium ejer 1 gård i Tjæreby. Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård i Kamstrup. Helligtrekongers Alter ejer 3 gårde i Kamstrup. Paul Apostlens Alter ejer 2 gårde i Kamstrup. Klosteret ejer 4  gårde i Kamstrup og 1 gård i Darup i sognet.  

Klosteret ejede gods i KamstrupTjæreby, Skalstrup og fik også bispetienden af sognet.

 
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Vor Frue: Kirken lå inde i Roskilde.

    - Darup: 5 gårde, 1 hus, 52 tdr. 

    - Broderup: 9 gårde, 0 huse, 67 tdr. 

    - Kamstrup: 12 gårde, 3 huse, 90 tdr. 

    - Øde Hastrup: 2 gårde, 0 huse, 27 tdr. 

    - Skalstrup: 3 gårde, 0 huse, 37 tdr. 

    - Tjæreby: 15 gårde, 0 huse, 120 tdr. 

               I alt: 43 gårde, 4 huse, 396 tdr. hartkorn

Skt. Jørgensbjerg 1080 Bispen   Apostlenes Alter ejer 1 gård på Skt. Jørgensbjerg (Skt. Jørgensbjerggården).        
 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

Bjerget: 5 gårde, 11 huse 17 tdr. (+ Skt. Ibs)

    - Konge(ns )mark: 3 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Boserupgård: 1 gård, 0 huse, 9 tdr. 

    - Bistrup Ladegård: 1 gård, 0 huse, 85 tdr. 

    - Leerbæk: 2 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

    - Bistrup mølle: 1 gård, 0 huse, 2 tdr. 

    - Sortebrødregård: 1 gård, 0 huse, 17 tdr. 

    - Haraldsborg mølle: 1 gård, 0 huse, 4 tdr. 

    - Sursildsmark: 2 gårde, 0 huse, 10 tdr. 

    - Hedegård: 1 gård, 0 huse, 13 tdr. 

               I alt: 14 gårde, 0 huse, 181 tdr. hartkorn

Kirkerup 1100 Æbelholt Kloster fik både kirke- og bispetiende  Ærkedegnen Bispens fadebur Bistrup ejede 2  gårde i Kirkerup og Gundsølille samt 1 i Gerdrup. Østrup ejedes af bispen, men det fremgår ikke af de middelalderlige regnskaber (6 gårde).  Ærkedegnedømmet ejede 2 gårde i Kirkerup og 1 i Gerdrup i sognet. Ærkedegnen fik desuden kirke- og præstetienden og havde dermed  patronatsret over kirken. Glostrup præbende ejer 3 gårde i Tågerup. Nybølle præbende ejer 1 gård i Gerdrup. Skt. Nicolaii Alter ejer 1 gård i Kirkerup. Frue Kapel ejer 3 gårde i Tågerup og 1 i Østrup. Klostret ejer 1 gård i Gundsølille i sognet.    

Æbelholt havde 1 gård i Gerdrup. Esrum havde ejet gård i Gundsølille, som kronen fik.

 • Sognet består for størstedelen af kirkeligt gods. 

 • Den lille hovedgård Østrupgård er oprettet efter middelalderen.

Kirkerup: 7 gårde, 0 huse 42 tdr.

    - Gundsølille: 10 gårde, 0 huse, 101 tdr. 

    - Gerdrup: 4 gårde, 0 huse, 47 tdr. 

    - Tågerup: 6 gårde, 0 huse, 62 tdr. 

    - Østrup: 5 gårde, 0 huse, 50 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 22 huse, 567 tdr. hartkorn

Gevninge

   Hører i middelalderen til Voldborg herred. Efter reformationen kommer den under Sømme herred.  

* Kapitelgods i RoskildeKarleby præbende ejede 1 gård i Roskilde. Hjælpekantoren ejede 3 gårde i  Roskilde. Vanløse præbende ejer 1 gård i Flenge. Klippestrup præbende ejer 1 jord i Flenge. Helligåndshusets præbende ejer 13 boder i Roskilde samt Strandmøllen. 15 herrers procuratorium ejer 3 grunde, 1 med hus, i Roskilde. Tavlernes procuratorium ejer 8 gårde i Roskilde. Vikarernes procuratorium ejer 15 byhuse i Roskilde. Skt. Magnus Alter ejer 2 gårde i Roskilde. Skt. Michaels Alter ejer 4 gårde i Roskilde. Skt. Katrine ældre Alter ejer 6 gårde og boder i Roskilde. Skt. Martins Alter ejer 4 gårde i Roskilde. Ivo Alter ejer 1 gård Roskilde. Skt. Martins Alter ejer 4 gårde i Roskilde. Lucii alter ejer 1 gård Roskilde. Peter Apostlens Alter ejer 1 gård i Roskilde. Maria Magdalenes Alter ejer 4 gårde i Roskilde. Skt. Erasmus' Alter ejer 1 gård i Roskilde samt 5 boder. Kristne Sjæles Alter ejer 1 gård i Roskilde. Apostelaltret ejer 1 gård i Roskilde. Skt. Annes korlalter ejer 4 gårde i Roskilde. Johannes Evangelistens Alter ejer 3 gårde i Roskilde. Johannes Evangelistens Kapelalter ejer 1 gård i Roskilde. Paul Apostlens Alter ejer 1 gård i Roskilde. Skt. Agathes Alter ejer 4 gårde i Roskilde. Vor Frue Alter ejer 2 gårde i Roskilde. Kristi Legemes Alter ejer 3 gårde i Roskilde. Skt. Antonius' Alter ejer 2 gårde i Roskilde. Skt. Thomas' Alter ejer2 gårde i Roskilde. Skt. Sigfreds Kapel ejer en mølle i Roskilde, Sigfreds Mølle, senere Rimors mølle.

 

Sømme herred udgjorde sammen med Ramsø , Tune og Voldborg Roskildegårds og Svenstrup len. Der var i 1651 311 gårde i herredet fæstet af 331 jordbrugere. 147 af disse hørte under kronen (konfiskeret bispegods), 160 fæstede hos gejstlige (Roskildekannikker og Universitetet), og adelige ejede 24 gårde. I matriklen 1682 er lenene afløst af Roskilde Amt, som omfatter Sømme herred ( ), Ramsø herred( ), Tune herred ( ) og Volborg herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Sømme herred havde 1682 364 gårde, 27 huse og 3112 tdr. hartkorn. Lægger man antallet af gods i de fire herreder i amtet sammen, får man et samlet tal af 1525 gårde, 95 huse og 11.204 tdr. hartkorn.