Gods under Vor Frue Kapel i Ramsø herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Ramsø herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Højelse Tiende Fast ydelse af kirken og af præsten
4   -