Gods under Vor Frue Kapel i Tune herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Tune herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Greve Greve 2

 -