Gods under Vor Frue Kapel i Tuse herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse Gislinge Gislinge 1

 -