Tuse herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                    

Bispedømmets indtægter af Tuse herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                 

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Skamstrup

1150

Bispens Dragsholm len Bispen   Johannes Døbers præbende ejer4 gårde i Syvendekøb. Åshøje præbende ejer 1 gård i Skamstrup. Portionen Gislinge ejer 6 gårde i Syvendekøb. Helligtrekongers Alter ejer 1 gård i Skamstrup.       Sorø Kloster ejer 4 gårde i Skamstrup og 4 i Sørninge. Antvorskov ejer 1 gård i Skamstrup.
 • Sorø klosters gods i Sørninge var ikke kun en bispegave, men også gammelt krongods givet af Knud af Blekinge 

 • Der er rester efter voldsted ved Gerebjerg/Ravnebjerg.

                                                                                                                                                                                                     

Skamstrup: 22 gårde, 4 huse 128 tdr.

    - Bennebo: 17 gårde, 3 huse, 89 tdr. 

    - Syvendekøb: 13 gårde, 4 huse, 77 tdr. 

    - Skellingsted: 9 gårde, 0 huse, 40 tdr. 

    - Sørninge: 8 gårde, 0 huse, 39 tdr. 

               I alt: 69 gårde, 11 huse, 374 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       

Jyderup

1100

Bispen Bispens Tølløse len har 12 gårde i Tornved. Stenløse præbende ejer1 gård i Høed. Skt. Vilhelms Alter ejer 2 gårde i Høed.       Sorø Kloster ejer 8 gårde i Tornved. Antvorskov ejer 4 gårde i Jyderup.
 • Væbner Oluf Jonsen af Høduedh (Høed) nævnes 1472.

 

Jyderup: 21 gårde, 7 huse 85 tdr.

    - Høed: 15 gårde, 2 huse, 85 tdr. 

    - Tornved: 13 gårde, 8 huse, 74 tdr. 

               I alt: 49 gårde, 17 huse, 243 tdr. hartkorn 

Tuse 1200 ( ) Bispen Tuse bispelen havde en stor hovedgård, 21 gårde i Tuse og 8 gårde i Allerup.         Antvorskov ejer 5 gårde i Stigs Bjergby.
 • Hovedgården Tuse på 4 bol under bispen. Den blev 1556 udstykket i 6 bøndergårde. Der er spor efter gården syd for kirken.

 • På Tuse krongods skulle bønderne ikke betale landgilde (leje). Til gengæld var de ansvarlige for transporter mellem Roskilde og Kalundborg. Derfor var der hele to vognmandslav i landsbyen.

 

Tuse: 27 gårde, 7 huse 159 tdr.

    - Allerup: 7 gårde, 1 hus, 47 tdr. 

               I alt: 34 gårde, 8 huse, 201 tdr. hartkorn 

Hjembæk 1100 Bispen Hovedgården Agerup er et lille bispelen.  Skt. Vilhelms Alter ejer 1 gård i Hjembæk. Skt. Sigfreds Kapel ejer 1 gård i Hjembæk.       Antvorskov ejer 3 gårde i Hjembæk.
 • Der er 1651 36 gårde i sognet.

 • Bispen havde en kort tid en hovedgård Agerup (står ikke i jordebøgerne), som man købte 1330 af Hans Hasenberg.

 • Agerup nedlægges 1581 og udstykkes i 6 fæstegårde.

 • Aggersvold er oprettet på det gamle Agerupgods ca. 1612 og havde 1 gård under sig. 

 • Søgård er nævnt 1382.

Hjembæk: 26 gårde, 7 huse 142 tdr.

    - Stokkebjerg: 8 gårde, 2 huse, 38 tdr. 

    - Aggersvold: 1 gård, 0 huse, 32 tdr. 

    - Sasseruphus: 1 gård, 0 huse, 5 tdr. 

               I alt: 36 gårde, 9 huse, 218 tdr. hartkorn 

Svinninge 1100 Bispen   Vemmeløse portion ejer 1 gård i Svinninge. Skt. Annes koralter ejer 1 gård i Svinninge. Helligkorsalteret ejer 1 gård i Svinninge & 1 i Gudmandstrup.       Antvorskov ejer 6 gårde i Svinninge. Sorø Kloster ejer 6 gårde i Svinninge.
 • Væbner Erik Ågesen af Svinninge nævnes 1416.

 • Hovedgården Svinninge under Antvorskov er udlejet til Iver Smyter 1421.

 • Svinningegård er oprettet 1783 ved at samle nogle nedlagte bøndergårde.

 • Arnakke er dannet af 2 bøndergårde 1688. Den udvides 1779 med tilkøb af gårde i Svinninge. 

Svinninge: 31 gårde, 11 huse 235 tdr.

    - Arnakke: 2 gårde, 0 huse, 7 tdr. 

    - Gudmandstrup: 11 gårde, 1 hus, 63 tdr. 

               I alt: 44 gårde, 12 huse, 307 tdr. hartkorn 

(Stigs) Bjergby 1100 Portionen Unnerup får halvpart af bispetienden Bispen Bispen ejer 1 gård i Bjergby.        
 • Der er 1651 27 gårde i sognet.

 • Bjergbygård havde 12 gårde under sig. Den var oprindeligt krongods, som 1326 er ejet af ridderen Peder Karlsen af Bjergby. Hans datter Christine var gift med Mogens Johansen, men var måske i et andet ægteskab mor til Jakob Bille. Hendes datter med Mogens Johansen, Ingerd, pantsatte godset til Bent Biug 1371.  

                                                                                                                                                                      

Stifts Bjergby: 30 gårde, 18 huse 185 tdr.

    - Bjergbygård: 1 gård, 0 huse, 35 tdr. 

               I alt: 31 gårde, 19 huse, 221 tdr. hartkorn 

Mørkøv 1100 Bispens Dragsholm len Bispen          
 • Der er 1651 31 gårde i sognet.

 • Mørkegård havde 17 gårde under sig. Den fik 1871 navnet Toftholm.

 • Torben Bille havde 11 gårde i Mørkøv 1465. Rester af et voldsted er bevaret.

Mørke: 12 gårde, 8 huse 63 tdr.

    - Vented: 8 gårde, 8 huse, 60 tdr. 

    - Bakkerup: 6 gårde, 3 huse, 34 tdr. 

    - Mørkegård: 1 gård, 0 huse, 21 tdr. 

               I alt: 32 gårde, 20 huse, 220 tdr. hartkorn 

Kundby 1100 Portionen Kundby in decimis får afgift af tienden. Resten går til Bispens Dragsholm len Bispen Bispen ejer 1 gård i Kundby og 2 i Sandby. Brøndby præbende ejede 1 gård i Kundby. Portionen Gislinge ejer 3 gårde i Kundby. Portionen Kundby in anona ejer 4 gårde i Kundby. Portionen Stårby ejer 1 gård i Kundby Helligkorsalteret ejer 1 gård i SandbyBarbaraalteret ejer 1 gård i Sandby. Skt. Laurentius' Alter ejer 1 gård i Sandby. Skt. Sigfreds Kapel ejer 12 gårde i herredet, de fleste i Trønninge i Kundby. Skt. Sigfreds Kapel ejer 10 gårde i Trønninge og 1 i Sandby.   Klostret ejer 1 gård i Sandby og 1 i Kundby i sognet   Antvorskov ejer 2 gårde og en mølle i Kundby og 1 i Marke.
 • Der er 1651 95 gårde i sognet.

 • Vognstrup eller Vognserup havde 25 gårde under sig. Den nævnes første gang 1370, da Jacob Nielsen Ravensberg skrev sig til gården.  

Kundby: 22 gårde, 10 huse 156 tdr.

    - Marke: 17 gårde, 9 huse, 127 tdr. 

    - Trønninge: 11 gårde, 5 huse, 113 tdr. 

    - Sandby: 25 gårde, 3 huse, 129 tdr. 

    - Torslunde: 15 gårde, 3 huse, 116 tdr. 

    - Vognserup: 1 gård, 0 huse, 78 tdr. 

               I alt: 91 gårde, 30 huse, 721 tdr. hartkorn 

Gislinge 1200 Bispens Dragsholm len Bispen Bispen ejer 3 gårde i Gislinge. Portionen Gislinge ejer 2 gårde i GislingeHelligkorsalteret ejer 1 gård i Gislinge. Portionen Kolsbæk ejer 2 gårde i Gislinge. De 6 præbender ejer en gård i Gislinge.   Vor Frue Kapel ejer 1 gård i Gislinge.       Antvorskov ejer 3 gårde i Gislinge.

Gislinge: 31 gårde, 11 huse 268 tdr.

               I alt: 31 gårde, 11 huse, 268 tdr. hartkorn 

Hagested 1100 Bispen       Klostret ejer 1 gård i Gurede i sognet   Antvorskov ejer 5 gårde i Mårsø.
 • Kirken er oprindeligt en stormandskirke.

 • Der er 1651 57 gårde i sognet.

 • Hagestedgård havde 38 gårde under sig. Godset var krongods i Valdemars jordebog. Johan Friis mageskiftede sig til den 1540. Gården blev købt af Thomas Bartholin  og kom senere til slægten Castenskiold.  

Hagested: 30 gårde, 11 huse 190 tdr.

    - Gurrede: 7 gårde, 3 huse, 44 tdr. 

    - Mårsø: 12 gårde, 2 huse, 92 tdr. 

    - Avdebo: 6 gårde, 1 hus, 31 tdr. 

    - Hagestedgård: 1 gård, 0 huse, 51 tdr. 

    - Tåderupgård: 1 gård, 0 huse, 5 tdr. 

               I alt: 57 gårde, 17 huse, 416 tdr. hartkorn 

Hørby 1150 ( ) Bispen   Nybølle præbende ejer 1 gård i Markeslev. Skt. Katrine yngre Alter ejer 1 gård i Uglerup.   Klostret ejer 2 gårde i Markelev i sognet   Antvorskov ejer 1 gård i Markeslev.
 • Kirken var oprindeligt gårdkirke til Hørbygård.

 • Der er 1651 66 gårde i sognet. 

 • Hørbygård havde 43 gårde under sig. Niels Tuesen af Hørbygård nævnes 1314-39. Slægten Grevenkop-Castenskiold fik godset i 1760'erne.

 • Jens Pedersen af Uglerup nævnes 1302.

Hørby: 23 gårde, 16 huse 149 tdr.

    - Uglerup: 19 gårde, 0 huse, 110 tdr. 

    - Kastrup: 8 gårde, 0 huse, 70 tdr. 

    - Markeslev: 8 gårde, 5 huse, 66 tdr. 

    - Lindebjerg: 2 gårde, 0 huse, 19 tdr. 

    - Hørbygård: 1 gård, 0 huse, 43 tdr. 

               I alt: 61 gårde, 23 huse, 460 tdr. hartkorn 

Udby 1150 Bispen Bispelenet Moselen havde en stor hovedgård, Lykkefang, 3 gårde i Udby og Kastrup, 4 i Løserup, 1 i hhv. Lindebjerg, Gurede og på Bognæs Nybølle præbende ejer 3 gårde i Udby, 2 i Løserup og 1 i Kisserup. Johannes Evangelistens Alter ejer 1 gård på Bognæs. Johannes Evangelistens Kapelalter ejer 1 gård i Kisserup og 3 i selve Udby. Andreas Apostels Alter ejer 1 gård i Løserup.       Antvorskov ejer 1 gård i Løserup.
 • Moseby bispelen på 3 bol kendes fra 1370. Godset kommer senere under Hørbygård. Bygningerne rives ned 1660 og jorden udskiftes til 3 bondegårde 1772.

 • Udby hovedgård var også bispelen.

 • Christoffer Eriksen nævnes i Udby. Han døde ca. 1387. Godset kom senere under slægten Ravensberg.

Udby: 20 gårde, 5 huse 146 tdr.

    - Løserup: 14 gårde, 4 huse, 75 tdr. 

    - Kisserup: 15 gårde, 5 huse, 98 tdr. 

    - Bognæs: 6 gårde, 2 huse, 47 tdr. 

    - Mosemark: 1 gård, 0 huse, 18 tdr. 

               I alt: 56 gårde, 16 huse, 385 tdr. hartkorn 

Frydendal 1459 Ikke nævnt i middelalderlige kilder. Sognet hed en overgang Torbenfeld Bispen                                                                                                                      

Frydendal: 1 gård, 0 huse 75 tdr.

    - Torbenfeld: 0 gårde, 12 huse, 1 tdr. 

    - Simmenfeld: 3 gårde, 0 huse, 14 tdr. 

               I alt: 4 gårde, 12 huse, 91 tdr. hartkorn 

Orø sogn hører til Tuse herred, men i før 1933 var den en del af Horns herred.

Tuse herred udgjorde sammen med Merløse herred Holbæk len. Der var 618 gårde i herredet fæstet af 637 jordbrugere. 174 af disse hørte under kronen. Adelige havde fæstet ud til flest, nemlig 334 jordbrugere. Og så ejede gejstlige institutioner, d.v.s. primært Sorø Akademi, men også Roskilde Domkapitel, 129 gårde. I matriklen 1682 er lenet afløst af Holbæk Amt, som ligesom lenet omfatter Tuse herred ( ) og Merløse herred ( ). Hovedbyer er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Tuse herred havde 1682 595 gårde, 205 huse og 4131 tdr. hartkorn. Holbæk Amt (Tuse herred plus Merløse) havde 1373 gårde, 454 huse og 9923 tdr. hartkorn.