Domkirkebygningens indtægter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Domkirken har sit hovedgods i Roskilde og omegn.

Domkirken

                                  

Eclesia Sct. Lucii 

Godset, som er udlagt til vedligeholdelse af selve kirkebygningen, nævnes i det 12. århundrede. Det kaldes fabrica. Der var gods i 18 herreder med hovedvægt på Svogerslev, Gundsølille i Sømme herred, Roskilde by og Kvislemark i Flakkebjerg herred. Blandt godset i Roskilde lå i Skt. Budolfi Sogn Skt. Lucii Teglgård (hvor der sikkert blev produceret tegl til vedligeholdelsen). I 1481 var der et par huse her, som ydede jordskyld til kirken.

Ud over hele kirken kunne særlige bygningsdele have sine egne indtægter. Således havde nordre port patronatsret over Bjæverskov Kirke (d.v.s. at det var portens kannikanvarlige, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik porten alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). 1561 fik kirken en særlig gave med 14 gårde i Bjæverskov, som ikke fremgår af jordebøgerne.

Hvert år til Skt. Mauritii dag (22/9) valgte domkapitlet to værger for kirkebygningen, som fik indtægter fra hver sin del. De to værger aflagde årsregnskab hver for sig i kapitelhuset hvert år på Skt. Lambertii dag (17/9). Altså nogle dage før, at der skulle vælges påny.

Summarum
Rug 6½ læster, 2½ pund og 6 skæppe
Byg 9½ læster, 2 pund og 8 skæpper
Havre 1 tønder
Grise 3
Lam 63
Gæs 59
Høns 194
Smør 2 tønder
Penge 75 mark og 3 skilling

1 pund voks

Mål og vægt og penge