1170  1191 1212     Domkirken bygges
Byggehistorie

Set fra nord

Set fra syd

Grundplan - kirkens indre

Begravelser

Kirkebygningens økonomi

                                                           

Ombygningen af frådstenskirken til den nuværende teglstensdomkirke forløb over mange år. Absalon begyndte og lod sig inspirere af projekter, han var optaget af: Kirken i Sorø og fra han blev ærkebiskop kirken i Lund. Hans fætter og efterfølger i Roskilde, Peter Sunesen, som stod for det meste af byggeriet, var meget påvirket af kirker, han havde set, mens han studerede i Frankrig.

Uden for kirken - mest mod øst, var der en kirkegård for kirkens folk og andre fornemme personer. Rosekildeborgerne blev begravet på deres sognekirkegårde.

Til vedligeholdelse af kirken blev der afsat godsmidler, som forøgedes gennem årene.