Fællesbordet

Mensalia

De 35 kannikker ved domkirken levede hver især af et præbende, men havde også del i fællesbordet (mensalia), det oprindelige gods fra dengang kannikkerne levede sammen i et art klosterfællesskab.  Fællesbordet delte kannikkerne lige imellem sig. Det gods, der lå til fællesbordet, var domkirkens ældste ejendomme, som er erhvervet helt tilbage i 1000-tallet. 

Fællesbordet gav tilsammen så mange fælles indtægter:

Summarum
Rug 2  pund 
Byg 3 læster, 3½ pund
Havre 4½ tønde
Grise
Får ½
Lam 8
Gæs 11
Høns 28
Penge 43½ mark og 3½ skilling

Mål og vægt og penge

Kirkens vedligeholdelse

Om kapitelgods og bispegods

Brugsstørrelser