Kolsbæk portion i Tune herred

Bukkerup portion

Portioner

Herredets kirker

                                                              

Portionens gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Reerslev Reerslev 1

   -