1090        Herrernes procuratorium

De 15 herrers procuratorium

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

De 15 herrers procuratorium  har sit hovedgods i Roskilde og på Møn.

I alt 5 bol.

Fælles gods

                            

Procuratorium dominorum quindecim

De 15 herrers procuratorium er kapitlets ældste, og det bygger på ældgammelt fællesgods, og det er forbeholdt residerende kannikker og vedligeholdelse af bygninger i kapitlets eje (fabrica). Som det ses, gav dette procuratorium mest kontante penge. Indtægterne kom fra disse herreder: 

Summarum
Byg 0 læster, 1½ pund 
Lam 1
Gæs 1
Høns 2
Penge 73 mark og 4 skilling 3 daler

Mål og vægt og penge