15 Herrers procuratorium på Møn

15 herrers procuratorium

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                      

 Godset for portionen på Møn fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Møn Borre Råbymagle 3

   -