1475           Korets procuratorium

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Korets procuratorium  har sit gods i 5 herreder samt bispetiende af Årby sogn.

I alt 7 bol og 1 bispetiende

Fælles gods

                                

Procuratorium dominorum quindecim

Korets procuratorium er gods sat af til aflønning for den kannik, der dagligt sang højmessen fra koret. Opgaven gik på omgang mellem de residerende kannikker. Godset blev 17/3 1475 forøget af biskop Oluf Mortensen med bispetienden af Årby sogn. Der var gods i følgende herreder:

Summarum
Rug 1 læster, 1  pund
Byg 1 læster, 3 pund
Havre 17 tønder
Grise 1
Lam 2
Gæs 2
Høns 8
Smør ½ tønde
Penge 1 mark og 5½ skilling 3 daler

Mål og vægt og penge