Kor- procuratoriet i Ramsø herred

Korets procuratorium

Kalentegildet

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                                                

 Godset for portionen i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Rorup Højby 1

  -