Sakristanens procuratorium i Ramsø 

Sakristanens procuratorium

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                                                  

 Godset for portionen i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Højelse Salby 1

  -