Brøndby præbende i Ramsø herred

Brøndby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                         

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Dåstrup Assendløse 2   -
Syv Viby 1   -