Dalby præbende i Ramsø herred

Dalby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                     

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Syv Syv 2 1 af gårdene mageskiftet med gods fra Smørum
Viby 1   -