Dalby præbende i Tune herred

Dalby præbende

Vindinge

Præbender

Herredets kirker

                                                       

Kannikkegodset i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 4   -
Vindinge Vindinge 1   -