Duebrødregods i Horns herred

 

Duebrødre præbende

Præbender

Herredets kirker

Kannikkegodset i Horns herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Ferslev Ferslev 2  -
Vejleby 1  -