1225                  Duebrødre præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Duebrødre præbende havde mest gods i Ramsø herred. Præbendet ejede 4 ejendomme i Roskilde By.

I alt 43 bol.

Præbender

Dubrødrestiftelsen

                                                                     

Prebenda Duebrødre

Dette præbende er oprindeligt grundlagt som midler til drift af Duebrødre Hospital før 1225. 1/1 1478 blev fondet omdannet til præbende for et kannikkedømme, hvis indehaver tillige skulle være forstander for Duebrødre Kloster - og sørge for dets drift. Det var det sidste præbende, der blev oprettet, således, at der ved domkirken til slut var 35 kannikkedømmer med tilhørende præbender. Sidst, men til gengæld det eneste, der eksisterer stadig væk! Efterhånden er jordegodset solgt fra, men salget har givet penge, som står i en fond, der efter reformationen stadig opretholdt en "mild stiftelse" - og stadig driver plejehjem og ældreboliger i Roskilde. Godset lå i følgende herreder:

Summarum opgjort 1568
Rug 17  pund 
Byg 3½ læster, 1 pund og 4 skæpper
Havre 1 tønde
Grise 4
Lam 20
Gæs 22
Høns 45
Smør 2½ tønder
Penge 13½ mark og 0 skilling 3 daler

Mål og vægt og penge

I Duebrødres gods indgik fra 1569, da spedalskhedshospitalet Skt. Jørgensgården blev nedlagt, det gods, hospitalet havde ejet.