Gadstrup præbende i Merløse herred

Gadstrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Merløse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Kvanløse Kvanløse 3

Mageskiftet med gods i Smørum