Gadstrup præbende i Ramsø herred

Gadstrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Ramsø herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ramsø Gadstrup Gadstrup 6 Plus gadehus
Ramsølille 3  -
Syv Viby 1  -